Strøm – dette betaler du for

25. september 2020
Dette betaler du for

Hvor mye vi betaler for strøm avhenger av mange ting. Dette består strømregningen din av.

  • Strømprisen. Den prisen strømprodusentene til enhver tid får på strømbørsene.
  • Påslaget er det strømleverandørene tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg. Påslaget er per kWh og/eller et fast månedsbeløp. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater.
  • Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Nettleien avhenger også av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.
  • Avgiftene består av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift. Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene. Deler av landet er fritatt for noen av avgiftene.
    En del strømleverandører tilbyr én felles faktura for strøm og nettleie, såkalt gjennomfakturering.

Dette består strømregningen din av:

Forbruksmønsteret styrer hvor mye du betaler for strøm

Fyrer du for kråka? Å redusere innetemperaturen med én grad reduserer energiforbruket med 5% per år. Etterisolering og montering av sparedusj er andre effektive tiltak for å spare strøm.

Smarte løsninger kan gi lavere strømutgifter

Elsker du duppeditter? Både strøm og nettleie avhenger av strømforbruket ditt, hvor mye du bruker og når på døgnet du bruker strøm. Etter innføringen av smarte strømmålere (AMS)
kan du skaffe deg duppeditter som kan gi deg lavere strømutgifter. Ta kontakt med din strømleverandør.

Slik kan du følge med på strømforbruket ditt

Liker du å ha full kontroll? Mange strømleverandører og nettselskap gir deg tilgang til digitale tjenester hvor du kan følge med på strømforbruket ditt time for time.

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg har spørsmål?

For spørsmål om fakturaen og strømforbruket ditt, kontakt din strømleverandør. For spørsmål om strømmåleren og det elektriske anlegget ditt, kontakt nettselskapet.

Gode strømsparetips finner du her

Kilde: Energi Norge