Streik i Svorka

30. september 2016
dsc_3284

18 ansatte i Svorka i streik fra 30. september

Fortsatt ikke enighet mellom KS Bedrift Energi og arbeidstakerorganisasjonene i Energiavtale I

Partene i Energiavtale I har fortsatt ikke kommet til enighet i tariffoppgjøret i energisektoren. 16 energiselskaper har vært i streik fra 23. september, og det er varslet ytterligere opptrapping fra 30. september. Det innebærer at totalt 18 ansatte, hvorav 14 er organisert EL og IT Forbundet og 4 er organisert i Fagforbundet i Svorka, er i streik.

Konsekvenser

Vi ber om forståelse for at vi i streikeperioden vil ha redusert tilgjengelighet og begrensede tjenester. Det betyr at det kun er ved driftsforstyrrelser der det er fare for liv og helse (også dyrehelse) og utilbørlig skade for 3. part at feil i strømnettet vil bli reparert. Ved andre driftsforstyrrelser vil vi eventuelt måtte søke de streikendes fagforening om dispensasjon fra streiken. All ordinær anleggsvirksomhet og tilkobling av nye hus vil dessverre måtte utsettes til streiken er over.

Feil i strømnettet meldes som vanlig til overordnet vakt på tlf. 924 200 50.

Kontaktinformasjon

Svorka sin kontaktperson vedr. streiken er adm. dir. Halvard Fjeldvær.
Tlf.: 970 23 587 / Epost: hfj@svorka.no