Status – Vestre nordmarksvegen – uke 39

28. september 2016
veg-nordmarka

Veg:
Brua/kulverten over Svorka ved Langvatnet blir ferdig denne uken. Da er det klart for transport av stein fra Halsa innover til Bævervatn – kjør forsiktig og vis hensyn! Framover vil det pågå grøftrens og skifte av stikkrenner fra Støttigan og utover – det kan gi ventetid. Samtidig påregner vi at vegen mellom fylkesvegen og Nord-Svorka vil få skader som følge at all steintransporten – her vil vi fortløpende utføre «behovsprøvd» vedlikehold.

Bævervatn:
Start fylling av Bævervatn vil skje så snart bjelkestengselet i bunnen av dammen er ferdig. Man tar sikte på å støype ferdig veggene her i starten av neste uke. Når bjelkene kommer på plass vil man fjerne de massene som ligger der (fangdammen) og fyllingen kan starte. Vannstanden i Bævervatn ligger nå på laveste regulerte vannstand (LRV) eller marginalt høyere.

Geitøy-/Solås- og Krokvatnet:
Her går arbeidet med dammen på Geitøyvatn som planlagt, første runde med betongarbeid ble utført i går. Man forventer å være ferdig med arbeidet ultimo oktober. Fram til da vil vannstanden ligge rundt det vi har sett de siste 10 dagene. Dispensasjon fra bestemmelsen om laveste regulerte vannstand gjelder frem til 01.11.

Bævra:
Svorka kraftverk kjøres etter tilsiget. Vi må ha en uke uten produksjon for å få gjort den årlige vedlikeholdsjobben på stasjonen. Foreløpig dato for dette er satt til uke 43 (24-28.10.).

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss:

  • Jostein Bruset, byggeleder
    tlf.: 416 21 177
  • Marit Klungen, ass. byggeleder
    tlf.: 926 20 194