Status vestre Nordmarksvegen uke 36

9. september 2016
Nordmarka uke36

Bævervatn

Som nevnt i forrige oppdatering har vi pådratt oss en forsinkelse på arbeidet ved Bævervatn. Siste beskjed nå er at vannstanden på Bævervatn vil holdes på laveste regulerte vannstand (LRV)fram til første uka i oktober.

Geitøy-/Solås- og Krokvatnet

Også her vil vannstanden holdes på LRV, men har håp om å få tappet ned Geitøyvatnet lenge nok til at arbeidet med dammen her kan gjennomføres i høst. Inntil det arbeidet er gjennomført vil vannstanden være som nå eller endog enda lavere.

Veg

Nytt bærelag fra Solåsen til dam Bævervatn er ferdig. Vegen er ikke gruset enda. Det er et par passeringer av stikkrenner hvor det er grov pukk, men utenom det så er skal den være «kjørbar».
I uke 38 starter arbeide med ny bru – dvs. kulvert, ved passering av Svorka ved Langvatnet. Entreprenøren forventer at det arbeidet kan skje uten stor ulempe (venting) for publikum.

Generelt så vil det bli mer massetransport fra fylkesveg 65 og innover, når steintransporten kommer i gang (steinen blir hentet i Halsa).

Bævra

Svorka kraftverk kjøres etter tilsiget.

Sist gang hadde vi et fromt ønske om ikke så alt for mye nedbør den kommende måneden. Så langt kan vi vel si at det ønsket ikke har blitt innfridd….

Vi må også ha ei uke uten produksjon for å få gjort den årlige vedlikeholdsjobben på stasjonen. Dato for dette er ikke fastsatt enda, men vil ventelig skje i oktober.

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss:

  • Jostein Bruset, byggeleder mob: 416 21 177
  • Marit Klungen, ass. byggeleder mob: 926 20 194