Status damrehabilitering: Vestre nordmarksvegen – uke 46

18. november 2016
Vestre nordmarksvegen - damrehabilitering

Aktiviteten i forbindelse med damrehabilitering avsluttes for sesongen.

Når dette skrives avslutter entreprenøren sitt arbeide med dammene på Nordmarka for sesongen. Det er ryddet rundt anleggsområdene, men vi ber publikum være forsiktige ved ferdsel i områdene, da områdene ikke blir ferdigstilt før neste år.

Massetransport

Om forholdene tillater det vil man fortsette å transportere inn stein fra Halsa til Bævervatn/Andersvatn, men veien fra Støttstigan til Bævervatn vil ikke bli brøytet opp i vinter.

Veg & parkering

Fram til anleggsstart neste år har veglaget ansvaret for vegen med tilhørende vintervedlikehold og oppbrøyting av parkeringsplassene. Parkeringsarealet ved Støttstigan er større nå enn tidligere år, til tross for at brakkene vil stå der over vinteren. Arbeidet med forsterkning av fundament av brua over Nordsvorka er ferdigstilt. Hva som skal skje med brua/kulverten ved Langvatnet vil bli bestemt neste år.

Magasin

Samlet magasinfylling i dag er drøyt 30%. Dette er langt lavere enn normalt, og det kan ikke påregnes at den vil stige framover. Lav fylling vil medføre lavere produksjon i Svorka kraftverk om ikke vi får en våt og mild vinter.

Oppstart våren 2017

Vegen fra Støttstigan til Bævervatn er planlagt brøytet opp uka etter påske. Så snart vegen er tørket ut vil anleggsarbeidet starte opp igjen. Det gjenstår fortsatt en del arbeide på dam Bævervatn. Dette kan skje uten restriksjoner på vannstand/fylling. Heller ikke Geitøy-, Solås- eller Krokvatnet vil bli berørt av arbeidet neste år. Arbeidet med fyllingsdammen på Andersvatn vil kreve at vi tapper ned dette vatnet neste sommer. Planlagt periode er fra 15. juli til 15. september. Videre skal det utføres noen mindre arbeider på dam Langvatn og dam Måvatn, men uten at det er planlagt å tappe ned disse under laveste regulerte vannstand (LRV). Etter planen skal alt anleggsarbeid skal være ferdig neste år.

Vi kommer tilbake med nye meldinger, når arbeidet starter opp igjen!