Markedskommentar spotpris oktober 2019

14. oktober 2019
Høye strømpriser

Spotprisen for september ble 33,1 øre i Midt-Norge. Sør-Norge hadde 0,4 øre lavere pris. Prisen er vel 3 øre lavere enn i august, og et par øre lavere enn hva prognosen sa ved inngangen til måneden. Per september er gjennomsnittlig spotpris for Midt-Norge 37,9 øre så langt i år. For Sør-Norge er prisen marginalt lavere. Dette er ca 4 øre lavere enn snittprisen for hele 2018.

Hvorfor falt spotprisen i september?

Statistisk er september den våteste måneden i året. I Norge fikk vi 1/3 mer nedbør enn normalt og i Sverige 20% mer enn normalt. Så mye nedbør gir høy vannkraftproduksjon. Når det er vått er det normalt også ganske vindfullt. I september var vindkraftproduksjonen i Norden ca 40% høyere enn i august. Så til tross for økt forbruk og mye kjernekraft ute i årlig vedlikeholdsrevisjon, ble spotprisen presset ned. I tillegg falt prisen på kull og CO2 utover måneden, selv om det påvirker prisene litt lengre fram i tid.

Den hydrologiske balansen (se nedenfor) bedret seg med 4,5 TWh i løpet av september. Det er med å dempe prisprognosene for kommende vinter.Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen».  I Norden har vi hatt et underskudd ift. normalen siden 2017, men i løpet av september snudde det, og ved utgangen av uke 39 var «hydbal» på + 1,4TWh.

Engros handel av strøm skjer i Euro. Dvs. at kursen på €/NOK har en betydning for vår strømpris. Den norske krona har vært svak i forhold til Euro over lang tid, og er når dette skrives på sitt aller svakeste (€/NOK 10,04). Svak krone gir høyere strømpris. 

Hva kan vi forvente oss fremover?

I starten av oktober har spotprisene steget med flere øre. Det kommer av kjølig vær i hele Nord-Europa og tilhørende større etterspørsel. Prognosene framover antyder at den kjølige værtypen vil holde seg, med litt mindre nedbør og vind enn normalt. Det er en faktor som tilsier høyere pris, men motsatt har vi nedgang i prisen for kull, gass, olje og CO2. Lavere prognoser for europeisk industriproduksjon virker også prisdempende. Oktober «kan bli levert» rundt prisen vi hadde i august, dvs. 36-37 øre/kWh. November – desember 1-3 øre høyere, men veldig avhengig av temperatur – når kommer vinteren…

Markedet forventer nok en vinter med priser rundt 40 øre. Årskontrakten for 2020 omsettes i dag til vel 34 øre. Det vil i så fall være 10% lavere enn for inneværende år. Dette priser som etter vår vurdering, ligger i nedre sjikt av utfallsrommet. De prognosene vi mottar, basert på «normalt vær» antyder at prisen vil bli 2-3 øre høyere. Men med et utall av faktorer som påvirker strømprisen, også utenom været, er utfallsrommet stort. Ref. avslutningen av forrige måneds rapport:

Og når toppingen består av verdensøkonomi, potensiell økt uro i Midt-Østen, Brexit, Donald Trump + et par andre, så er det faktorer som erfaringsmessig også påvirker strømprisen lokalt. Det er ikke det beste utgangspunktet for oss som ønsker stabilitet, være seg strømpriser eller andre ting…

I tillegg til oppgitte priser kommer avtalt påslag, mva og månedsbeløp.

Spotprisene på kraftbørsen finner du her