Sponsormidler til Norsk musikkråd – Søk om støtte innen 30. juni

18. juni 2018
sponsormidler til Norsk musikkråd
Søk om sponsormidler til Norsk musikkråd, du også!

Nå kan du søke om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i ditt lokalmiljø. Har ditt lokale lag eller forening en aktivitet som du synes fortjener støtte fra Svorka? Send oss en kortfattet søknad innen 30. juni, og kanskje er det nettopp dere som mottar sponsormidler i 2018. Vi har øremerket egne sponsormidler til Norsk musikkråd sine medlemsorganisasjoner og lokallag.

Sponsormidler til Norsk musikkråd

Svorka bruker årlig inntil en million kroner på sponsing av aktiviteter i vårt lokale nærområde, Surnadal, Rindal og Halsa. Nå har vi også valgt å sette av en egen sponsorpott til utdeling for lag og foreninger som er tilknyttet Norsk musikkråd, uavhengig av hvor de hører til i landet. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake.

Kriterier:

  • Lag / forening må være tilknyttet Norsk musikkråd eller en av medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd
  • Utdeling av sponsormidler krever minst 5 kvalifiserte søkere ved søknadsfristens utløp
  • Søkeren må være strømkunde hos Svorka

Hvordan søke om sponsormidler til Norsk musikkråd?

Send oss en epost som beskriver aktiviteten du søker om sponsorstøtte til:

SØK HER

Merk epost med «søknad om sponsormidler – Norsk musikkråd». 

Sponsormidlene deles ut en gang i året, med søknadsfrist 30. juni. Alle som vil bli vurdert ved årets tildeling, må derfor sende oss sin søknad nå. Foreninger og lag som får tildelt støtte fra Svorka, vil bli kontaktet av oss.

Vi mener at det er viktig å støtte aktiviteter som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og prioriterer derfor lag og organisasjoner som vektlegger aktiviteter for denne målgruppen. 

Lykke til!