Sponsormidler fra Svorka våren 2022

21. februar 2022
Sponsormidler
Søknadsfrist 15.mars

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i vårt nedslagsfelt.  For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Kriterier for tildeling av sponsormidler 

Sponsormidlene deles ut to ganger i året, med søknadsfrist henholdsvis 15. mars og 15. oktober. Alle som vil bli vurdert ved vårens tildeling, må derfor sende oss sin søknad nå.
Det kan søkes om inntil kr 10.000,- (de fleste tildelinger er i størrelsesorden kr 1.000,- til kr 5.000,-.)

Vi mener at det er viktig å støtte aktiviteter som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og prioriterer derfor lag og organisasjoner som vektlegger aktiviteter for denne målgruppen. I tillegg vil aktiviteter for eldre bli prioritert.

Husk å lese igjennom våre retningslinjer for tildeling av støtte, før du sender søknaden.
Våre retningslinjer finner du her.

Alle som søker om sponsormidler, bes om å bruke vårt søknadsskjema.

Foreninger og lag som får tildelt støtte fra Svorka, vil bli kontaktet av oss.

Søknadsfrist 15.mars 2022

Søknadsskjema finner du her