Sponsormidler 2021: Husk søknadsfrist 15. mars

2. mars 2021
IMG_0404_ Lediardfoto
Søknadsfrist for søknad om sponsormidler: 15.mars

Nå kan du søke om penger til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Du kan søke om midler til prosjekter innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid. Har ditt lag eller forening en aktivitet som du synes fortjener støtte fra Svorka? Send oss en kortfattet søknad innen 15. mars, og kanskje er det nettopp dere som mottar sponsormidler 2021. Vi prioriterer søknader som støtter opp under frivillig arbeid for barn/ungdom og eldre.

Et viktig samfunnsansvar

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Kriterier for tildeling av sponsormidler 2021

Sponsormidlene deles ut to ganger i året, med søknadsfrist henholdsvis 15. mars og 15. oktober. Alle som vil bli vurdert ved vårens tildeling, må derfor sende oss sin søknad nå. Man kan søke om inntil kr 10.000,-, de fleste tildelinger er i størrelsesorden kr 1.000,- til kr 3.000,-.

Vi mener at det er viktig å støtte aktiviteter som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og prioriterer derfor lag og organisasjoner som vektlegger aktiviteter for denne målgruppen. I tillegg vil aktiviteter for eldre bli prioritert.

Foreninger og lag som får tildelt støtte fra Svorka, vil bli kontaktet av oss.

Husk å lese gjennom våre retningslinjer for tildeling av støtte før du sender oss din søknad, slik at din søknad er i tråd med disse.

Våre retningslinjer finner du her.

Alle som søker om sponsormidler 2021, bes om å bruke vårt søknadsskjema.

Søk her