Spill deg elsikker

20. april 2018
Elsikker
Spill deg elsikker

Det dør mange mennesker i boligbranner hvert eneste år og verdier for flere milliarder kroner går tapt. Brann er derfor et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. Nær halvparten av alle boligbranner skyldes enten tekniske feil på elektrisk anlegg og utstyr, eller feil bruk av det. Derfor er det svært viktig å være informert om hvordan du bruker elektrisk utstyr på en riktig og forsvarlig måte, slik at du til en hver tid bor i en elsikker bolig. Ikke minst er det viktig at barna får god opplæring i elsikkerhet – så hva med å la dem spille seg elsikker?

Lær å bli elsikker 

Du kan på en enkel måte lære barna å bli elsikker via spill på nettet. Brannvettskolen.no har nemlig laget flere informative spill – vil du prøve?

Slokk brannen

Elektroner i farta

Sikringen går

Finn brannfellene

Det brenner!

Elektrisitet til det meste

Vi bruker elektrisitet til matlaging, lys og varme. Vi bruker elektrisitet for å vaske klær, se på TV, lade mobiltelefonen og mye annet. Takk og lov for at det finnes elektrisitet! Ellers hadde jo dataskjermen din vært helt svart akkurat nå. Elektrisiteten er en nyttig venn for oss. Vi kan rett og slett ikke klare oss uten. Men vi må huske at elektrisiteten samtidig kan være en farlig fiende… 

 

En brann for hver time

Brannvesenet rykket ut til 8 756 branner i 2017. Det utgjør i snitt 24 branner i døgnet, eller en brann for hver time. 35 prosent av brannene var i bygninger, ifølge nye tall fra DSB. 

I DSBs oppsummering av brannstatistikken for 2017 framgår det at brann- og redningsvesenet i Norge utførte totalt 86 156 oppdrag. Det er på samme nivå som i 2016. Hele 57 prosent av utrykningene var til unødige og falske alarmer, mens 36 985 oppdrag kategoriseres som reelle oppdrag. Disse deles igjen i tre nesten like store deler; brann, ulykker og andre oppdrag.

Hele 58 prosent av alle boligbranner startet på kjøkkenet. I blokkleiligheter startet drøyt 75 prosent av alle branner på kjøkkenet. Stua er det nest mest brannfarlige rommet med ni prosent. 

 

Kilde: elsikkerhetsportalen