Spill deg elsikker

21. mars 2019
Elsikker
Spill deg elsikker

Det dør mange mennesker i boligbranner hvert eneste år og verdier for flere milliarder kroner går tapt. Brann er derfor et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. Nær halvparten av alle boligbranner skyldes enten tekniske feil på elektrisk anlegg og utstyr, eller feil bruk av det. Derfor er det svært viktig å være informert om hvordan du bruker elektrisk utstyr på en riktig og forsvarlig måte, slik at du til en hver tid bor i en elsikker bolig. Ikke minst er det viktig at barna får god opplæring i elsikkerhet – så hva med å la dem spille seg elsikker?

Lær å bli elsikker 

Du kan på en enkel måte lære barna å bli elsikker via spill på nettet. Brannvettskolen.no har nemlig laget flere informative spill – vil du prøve?

Slokk brannen

Elektroner i farta

Sikringen går

Finn brannfellene

Det brenner

Elektrisitet til det meste

Vi bruker elektrisitet til matlaging, lys og varme. Vi bruker elektrisitet for å vaske klær, se på TV, lade mobiltelefonen og mye annet. Takk og lov for at det finnes elektrisitet! Ellers hadde jo dataskjermen din vært helt svart akkurat nå. Elektrisiteten er en nyttig venn for oss. Vi kan rett og slett ikke klare oss uten. Men vi må huske at elektrisiteten samtidig kan være en farlig fiende… 

Stor økning i brannutrykninger i 2018

Brann- og redningsvesenet i Norge utførte totalt 96 980 oppdrag i 2018. Det er en økning på hele 12 prosent fra året før. Det er økning i alle hovedkategoriene. Branner økte med 24 prosent (skyldes blant annet cirka 1 000 flere skogbranner og branner i gress og kratt), brannhindrende tiltak (blant annet tørrkok) økte med 26 prosent og ulykker økte med 11 prosent

Unødige og falske alarmer

Hele 54 prosent av utrykningene i 2018 var til unødige og falske alarmer. De aller fleste av disse er unødige alarmer som feil bruk av utstyr, tekniske feil på anlegg og meldinger som viste seg å ikke å være branntilløp. Mange har installert brannvarslingsanlegg, men det krever at monteringen blir utført av fagfolk og at systemet vedlikeholdes. Hvis ikke oppstår det ofte feil på anleggene.

Reelle oppdrag

Brann- og redningsvesenet utførte 44 206 reelle oppdrag i 2018. Oppdragene deres kan deles i tre nesten like store deler; brann, ulykker og andre oppdrag. Alle brannhendelser utgjør 36 prosent av brann- og redningsvesenets reelle oppdrag i 2018. Dette viser at de har mange forskjellige oppgaver og er en veldig viktig del av den totale beredskapen i kommunene. Cirka 34 prosent av brann- og redningsvesenets reelle oppdrag i 2018 var håndtering av uhell.

Kilde: Brannvettskolen.no