Søk Svorka om sponsormidler innen 15.oktober 2022

5. oktober 2022
Fotball m Svorkaskilt

Svorka bruker inntil en million kroner årlig i sponsormidler til lokale aktiviteter i vår region. For oss er det viktig å vise at vi tar et aktivt samfunnsansvar, og gir noe tilbake til lokalsamfunnet. Sponsormidlene deles ut to ganger i året, med søknadsfrist henholdsvis 15. mars og 15. oktober.  Alle som vil bli vurdert ved høstens tildeling, må derfor sende oss sin søknad nå.

Hvilke aktiviteter prioriteres

Vi mener at det er viktig å støtte aktiviteter som gir trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, og prioriterer derfor lag og organisasjoner som vektlegger aktiviteter for denne målgruppen. Søknader om støtte til  aktiviteter som kan aktivisere mange vil bli prioritert.

Hvordan søke om sponsormidler

Husk å lese gjennom våre retningslinjer for tildeling av støtte før du sender oss din søknad, slik at din søknad er i tråd med disse.

Våre retningslinjer og søknadsskjema finner du her.

Foreninger og lag som får tildelt støtte fra Svorka, vil bli kontaktet av oss.

SØKNADSFRIST: 15.oktober