Søk Svorka om sponsormidler innen 15.oktober 2022

31. mars 2023
Lysbilde1

Svorka bruker inntil en million kroner årlig i sponsormidler til lokale aktiviteter i regionen vår. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Sponsormidlene deles ut to ganger årlig, med søknadsfrist henholdsvis 15. mars og 15. oktober. 

Hva prioriterer dere i utvelgelsen? 

Vi mener at det er viktig å støtte aktiviteter som gir trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, og prioriterer derfor lag og organisasjoner som vektlegger aktiviteter for denne målgruppa. Søknader om støtte til  aktiviteter som kan aktivisere mange vil bli prioritert.

Hvordan søker vi om sponsormidler?

Les gjerne gjennom retningslinjene for tildeling av støtte før du sender inn søknaden din. 

 

 

Retningslinjene våre og søknadsskjema finner du her.

Vi tar kontakt med de foreningene og laga som får tildelt støtte fra oss.

Søknadsfristen er 15. april