Sikrere passord?

18. oktober 2016
shutterstock_295312136_web

Svært mange benytter samme passord overalt, det vil si i nettbank, på sosiale medier, på e-post og når de handler på nett. Dessverre innebærer det at man er sårbar for svindlere. For å redusere sjansen for å bli svindlet er det imidlertid flere forholdsregler man kan ta.

Lett å huske

Det er selvsagt viktig at et passord er lett å huske, og det er fullt mulig å lage seg regler som gjør at det er lett å huske, men vanskelig å knekke. Eksempelvis kan du etablere et hovedpassord som igjen kan tilpasses ulike nettsteder. Ta gjerne utgangspunkt i en vanlig setning eller en strofe fra en sang, og skriv dette om. «Jeg drikker alltid to kopper kaffe før klokka 09» kan for eksempel bli til passordet «Jda2kkfk09». Dersom du i tillegg tar med forbokstaven til nettsiden har du et unikt passord for hvert enkelt nettsted. Gode passord bør ha minimum åtte tegn, og bestå av en kombinasjon av tall, bokstaver og gjerne spesialtegn. Med spesialtegn menes spørsmålstegn, kolon, prosenttegn osv.

Har man et godt og sterkt passord kan man skifte sjeldnere. Passord man får utdelt i forbindelse med systemer og programmer bør imidlertid alltid endres når de tas i bruk. Og har du mistanke om at noen kan kjenne til ditt passord bør du skifte til et nytt umiddelbart. Husk også at barn ikke nødvendigvis forstår viktigheten av å verne om sine brukernavn og passord. Det er derfor viktig at voksne lærer barna at disse kun er til personlig bruk.

Facebook – inngangsport for svindlere

Facebook har pr. i dag over 3 millioner brukere i Norge, og er derfor blitt et yndet mål for virus som er utviklet for å stjele passord. Gjennom å få tilgang til din Facebook-konto håper kriminelle å få tilgang til din e-post, som igjen kan gi tilgang til store mengder sensitiv informasjon. bruker du samme passord overalt er du spesielt utsatt, og svindlere kan i verste fall få full tilgang til din identitet, dine personlige data og din økonomi. For å unngå dette er det viktig at man oppretter et unikt passord for hvert enkelt nettsted.

Følg alltid disse trinnene når du lager passord:

Opprett lange passord. 

Et passord bør alltid inneholde minst åtte tegn. Jo lengre passord, jo vanskeligere å knekke.

Bruk en blanding av tall, bokstaver og spesialtegn.

Ved å kombinere store og små bokstaver, tall og spesialtegn blir passordet mer komplekst. Erstatt for eksempel s med z og l med 1 for ytterligere sikkerhet.

Bruk aldri personlig informasjon.

Unngå å bruke eget navn eller navn på familiemedlemmer og dyr. Det samme gjelder lett gjenkjennelige tall som fødselsdatoer, telefonnummer og adresser.

Ta kontakt med oss på telefon 97 91 22 22 eller bredband@svorka.no for bistand til å bytte passord på din e-postkonto.
Det er gjort på null komma niks!

Kilde: Canal Digital og vg.no