Månedens spons: Rindal Vel

2. januar 2018
Rindal Vel
Rindal Vel - heldig mottaker av Svorkas jubileumspott i 2017.

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte sponsorer, og vil derfor presentere et lag eller en forening som mottar støtte fra oss hver måned. I januar ønsker vi å ta en nærmere titt på en av mottakerne av vår jubileumspott, nemlig Rindal Vel. 

I løpet av 2017 mottok Svorka nærmere 120 søknader om tildeling av sponsormidler, og alle disse ble vurdert ved tildelingen av den ekstraordinære jubileumspotten på kr 30.000,-, som ble utdelt i desember. Rindal Vel var en av tre heldige mottakerne, og mottok kr 10.000,- til videreutvikling av området ved Igltjønna.

Rindal Vel

Rindal Vel har lange tradisjoner, og ble etablert allerede i 1961. I dag har Rindal Vel ansvar for anlegget ved Igltjønna i Rindal, som er en yndet samlingsplass både sommer og vinter. Om sommeren brukes badeplassen, hvor det er opparbeidet blant annet egen utegrill, sandvolleyballbane og store gressarealer med tilhørende kiosk. Anlegget er til fri benyttelse for de som bruker området, og drives og vedlikeholdes på dugnadsbasis. Igltjønna ligger i et fint natur- og friluftsområde midt i sentrum i Rindal. Området har integrert turløype som er tilpasset alle typer brukere. Rindal Helsetun har fått opparbeidet egen tilførselsvei inn til anlegget og det er eget handicaptoalett, samt at anlegget har universell utforming. Rindal Vel har også et nært og godt samarbeid med Rindal Skimusem, som gir begge positive ringvirkninger. Midlene fra Svorkas jubileumspott skal brukes til videreutvikling av det flotte området ved Igltjønna.

Nyheter fra Rindal Vel finner du her.

Svorka – en viktig sponsor lokalt

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. – For oss er det viktig å vise at vi tar et aktivt samfunnsansvar, og at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnet, sier salgs- og markedssjef Janne Rangnes. Sponsormidlene deles ut to ganger årlig, med søknadsfrister 15. mars og 15. oktober. Ved utdelingene blir aktiviteter som kan trygge oppvekstvilkår for barn og unge prioritert.

Hvordan søke om sponsormidler for 2018?

Ønsker ditt lag eller forening å søke om sponsormidler for 2018? Send inn en velbegrunnet søknad med beskrivelse av tiltakets formål og økonomi via våre hjemmesider, og dere vil bli vurdert ved neste tildeling.

SØK HER 

Søkere må ha tilhørighet i Surnadal, Rindal eller Halsa.
For øvrige retningslinjer, se våre hjemmesider.

Foto: Trollheimsporten.no