En varmepumpe som vedlikeholdes holder seg frisk og rask!

23. august 2018
Ta vare på varmepumpen din
For at varmepumpen skal oppnå lengst mulig levetid og yte maksimalt, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold.

I likhet med bilen som må vaskes, poleres og på service med jevne mellomrom, krever også varmepumpa stell og vedlikehold. En god varmepumpe bør ha en levetid på minst 15 år, altså omtrent som en vaskemaskin. For at varmepumpen skal oppnå lengst mulig levetid og yte maksimalt, er det viktig at man jevnlig utfører vedlikehold.

Innedel

Innedelen av varmepumpen er enkel å rengjøre utvendig med en fuktig klut. Rengjør grovfiltrene annenhver uke, eller etter behov. Dersom filtrene ikke blir rengjort vil dette medføre redusert kapasitet. Hvis noen i huset røyker, eller dersom det er dyr i huset, kan det være nødvendig å rengjøre filtrene enda oftere.

Ikke alle varmepumper ser helt like ut, men prinsippet er det samme. (Husk å sjekke bruksavisningen for å se hvordan du gjør det på din modell.) Begynn i alle tilfeller med å slå av pumpen. Når du åpner front- dekselet skal du lett kunne ta ut og sette på plass igjen de fremste støvfiltrene, som er forholdsvis store og blir fulle av støv og fin lo. Filtrene kan du helt enkelt skylle under springen på kjøkkenet, du kan støvsuge dem, eller tørke over dem med en våt klut fuktet i såpevann. La dem tørke før du setter dem inn igjen.

Utedel

Siden varmepumpen din har en del som er plassert utendørs, kan et visst ytre vedlikehold være nødvendig. Utedelen er stort sett lite tilgjengelig for andre enn fagfolk, men det er likevel viktig at du holder et øye med at den fungerer som den skal. Spesielt om vinteren er det viktig å følge med på om avrimingen fungerer. Når maskinen avrimer seg, skal den automatisk stenge spjeldene på innedelen, slik at kald luft ikke blåses inn i rommet når varmepumpen for en liten periode reverseres. Avriming er noe maskinen i utgangspunktet selv skal sørge for, men hvis det ikke fungerer og maskinen av en eller annen grunn likevel iser ned, bør du sørge for å få fjernet isen så fort som mulig.

Du bør også, regelmessig gjennom hele året, kontrollere at utedelen er fri for løv, beplantning, snø og andre ting. Det bør holdes ekstra oppsyn ved kraftig vind og/eller snøfall. Is på selve utedelen skal ikke fjernes mekanisk med verktøy, da det kan føre til skade på produktet som ikke dekkes av garantien. Påse at det ikke settes eller monteres ting foran og ved siden av utedelen, som vil kunne være til hinder for optimal luftsirkulasjon. Ved behov kan du rengjøre ytterdekselet på utedelen med en fuktig klut. Vær forsiktig slik at varmepumpen ikke blir ripet ved rengjøringen. Spyl aldri utedelen med vann. 

Svorka som autorisert forhandler av Toshiba varmepumper, tilbyr service på din varmepumper, i samarbeid med Comfort Surnadal. Ta gjerne kontakt med oss eller Comfort Surnadal direkte om du ønsker å bestiller service eller du har spørsmål angående varmepumpen din.

Detaljert brukerveiledning for vedlikehold av Toshibas varmpumper finner du her.