Renovering av boligen din – søk Enova om midler

6. mai 2019
Enova
Søk Enova om tilskudd til energitiltak i boligen din

Mange av oss benytter den lyse årstiden til renovering av boligen. Enova kan gi deg en hjelpende hånd på veien – uansett om du bor i et hus som er bygd før 1960, eller om du vurderer å bygge nytt. Benytt deg av en av Enovas energirådgivere, og få tips til mange smarte tiltak. Resultatet er et behagelig inneklima og støtte fra Enova. 

Støtte fra Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier. På hjemmesidene til Enova finner du informasjon og veiledning som kan være nyttig før du starter med renovering av boligen din. Enova gir støtte til en rekke energitiltak i den eksisterende de boligen din, eller i boligen du holder på å bygge. 

Hus bygd før 1960

Jo eldre huset ditt er – dess mer energi krever det. For å redusere energibehovet bør du derfor gjennomføre en kombinasjon av flere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen. Slike tiltak er lettere å gjøre når du rehabiliterer eller pusser opp.

>> Les mer her

Hus bygd mellom 1960 og 1987

Enkle konstruksjoner var langt viktigere enn å redusere varmetap da boligen din ble bygget.

Et resultat av det er at hus fra denne perioden har 3 ganger så høyt energibehov til oppvarming som dagens moderne boliger. Det er heldigvis mye du kan gjøre for å få et sunnere hjem og lavere energiutgifter. Best blir det når du kombinerer flere tiltak.

>> Les mer her

Hus bygd etter 1987

Du bor i et relativt nytt hus, men har mange muligheter for å spare energi. Er målet ditt å spare mye? Da bør du først og fremst sørge for at huset holder bedre på varmen.

>> Les mer her

Bygge nytt hus

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. Skal du bygge nytt? Da må du finne ut om du vil følge dagens standard, eller om du vil strekke deg litt lenger.

>> Les mer her

Enovatilskuddet

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for energitiltak i boliger. Gjennom Enovatilskuddet har du som boligeier rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger.  Her finner du en oversikt over anbefalte energitiltak for din boligtype.

Hvordan søker man Enova om støtte?

For tiltakene som inngår i Enovatilskuddet trenger du kun å sende inn kvittering eller annet bevis på at tiltaket er gjennomført av kompetente fagfolk for å få utbetalt støtten. Her finner du siden for å laste opp kvitteringer og registrere din søknad om støtte

Tidsfrister for registrering av tiltak

For alle tiltakene i Enovatilskuddet, med unntak av energirådgivning, må kostnadene være fra de siste 18 månedene. For energirådgivning er fristen 12 måneder.

Tidsfristen for registrering av tiltak er satt fordi Enova gir pengestøtte til energitiltak som trenger et ekstra dytt for å bli etablert i markedet. Målet? At salget øker og prisen senkes. Ved å operere med tidsfrister sikrer Enova at støtten gjennom Enovatilskuddet utelukkende går til deg som tar i bruk teknologi som foreløpig ikke har stor plass på det norske markedet.

Tidspunkt for kjøp eller gjennomføring dokumenterer du med fakturadato ved registrering.

Vi ønsker lykke til enten du har planer om store eller små prosjekter.