Svorka

Selskapet

Eiere

Svorka holding driver bla. produksjon og omsetning av energi, eier og forvalter fibernett og annen teleinfrastruktur. Svorka holding eies av  kommunene Heim (tidligere Halsa), Rindal og Surnadal, samt Møre & Romsdal fylkeskommune.

Eierandelene er som følger

Organisasjonskart Svorka

Styret i Svorka Holding AS

Styreleder
Norvald Bondhus

Nestleder
Anne Norli

Styremedlemmer
Nina K Sæter
Ola T. Heggem
Ola Rognskog
Frank Sve

Ansatterepresentanter
Leif Roger Bergheim
Ivar Vikan

 

Ledelse

Adm.dir, Svorka
Halvard Fjeldvær

Daglig leder Svorka nett
Kjetil Halle

Nettsjef, Svorka
Ivar Vikan

Økonomisjef, Svorka
Ellbjørg Haugen Larsen

Salgs‐ og markedssjef, Svorka
Sylvia Stokke 

Daglig leder, Svorka Bredbånd/
Innovasjonsdirektør
Håkon Solvik