Svorka

Lærling i Svorka

Svorka er godkjent lærebedrift, og tar jevnlig inn lærlinger, hovedsakelig som energimontører. Vi kan i enkelte tilfeller også ta inn lærlinger innen andre relevante fagområder. Som lærling i Svorka får du jobbe med kunnskapsrike medarbeidere som har lang erfaring i yrket. Oppgavene er varierte og utfordrende, med individuell oppfølging gjennom hele lærlingtiden. Vi har alltid sett nytten av å ta inn lærlinger, og vil fortsette med dette også i fremtiden. 

Svorka – godkjent lærebedrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svorka mener det er et samfunnsansvar å ta inn lærlinger, samtidig som det tilfører oss fersk kunnskap og friske øyne. Vi har i svært mange år hatt en eller flere lærlinger i opplæring, og er bevisst vår rolle som viktig lærebedrift i vår region. De aller fleste av våre lærlinger har vært i lære som energimontører, men vi har også hatt lærling som IKT-medarbeider.  Vi er også åpne for å ta inn lærlinger i andre relevante retninger.

Vi har tradisjon for å gi våre lærlinger en så variert og lærerik hverdag som mulig. De blir inkludert i vår bedrift på lik linje med alle andre ansatte, får jobbe sammen med erfarne medarbeidere, og de blir daglig fulgt opp og ivaretatt av ansvarlig kontaktperson. Våre lærlinger deltar i det daglige arbeidet med aktuelt fagpersonell, og får samtidig øvd seg på de oppgaver de har behov for å lære med tanke på en endelig fagprøve.

Bli lærling hos oss

Lærling energimontør

Vil du ha en spennende og variert arbeidshverdag hvor du bidrar til å levere samfunnskritisk energi til nabolaget vårt? Da bør du bli energimontørlærling hos oss!

Hva gjør en energimontørlærling?

 • Bygger, monterer og vedlikeholder elektriske anlegg
 • Monterer, drifter og vedlikeholder nettstasjoner, trafostasjoner og måleranlegg
 • Kobler til og fra elektriske anlegg
 • Utbedrer feil og avvik på våre elektriske anlegg
 • Linjebefaring og nettinspeksjonskontroller
 • Dokumentasjon av utført arbeid
Hvilke egenskaper og kunnskaper trenger jeg?
 • Evne til problemløsning og selvstendig arbeid under utfordrende forhold
 • Forståelse for kvalitetssikring og tekniske arbeidsbeskrivelser
 • Evne til å arbeide nøyaktig og systematisk
 • Toleranse for arbeid i høyden
 • Teknisk innsikt
 • Initiativ til å aktivt søke kompetanse
 • Forståelse for viktigheten av HMS, og at sikkerhet alltid må komme først
 • Trives med at store deler av arbeidsdagen foregår ute i felt under ulike værforhold
Hvilken utdanning trenger jeg for å bli energimontør?
VG1 elektrofag + VG2 elenergi + lærlingtid 2,5 år + fagbrev = energimontør!
Vi kan tilby:
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Muligheten til å gjøre en forskjell i ditt lokalmiljø

Send oss din søknad

For å kunne håndtere din henvendelse blir søknaden lagret inntil vi har gitt deg en endelig tilbakemelding.

Andre jobber i Svorka

Svorka er i stadig utvikling og rekrutterer jevnlig nye medarbeidere. Vi har behov for godt kvalifiserte folk også i årene fremover, og håper at de som står på trappene til å velge videregående utdanning ser på Svorka som en interessant arbeidsplass for fremtiden. Som medarbeider i Svorka kan du nyte godt av konkurransedyktige betingelser, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger m.m.

Dette er noen av jobbene som finnes i Svorka pr. i dag:

 • Elektrikere
 • Energimontører
 • Ingeniører
 • Sivilingeniører
 • Økonomer

Vi har også medarbeidere som er utdannet innen:

 • Salg, service & markedsføring
 • Nettverksdrift

Du kan sende åpne søknader til Svorka på soknader@svorka.no

Hva er en lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. 

Les mer om fagbrev og svennebrev

Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke svenne- eller fagprøver, men får et kompetansebevis

Hvilke fag du kan ta som lærling?

Det finnes rundt 180 programområder fører til fagbrev eller svennebrev. Disse kalles lærefag.

Liste over alle lærefag

Finne læreplass

Det første du bør gjøre er å registrere en søknad om læreplass på www.vigo.no. Som hovedregel må du registrere søknaden innen 1. mars det året du ønsker å starte som lærling. Søker du på særskilte vilkår er fristen 1. februar.

Er du for sent ute? Sjekk med fagopplæringskontor der du bor om de kan hjelpe deg.

Etter å ha registrert søknad må du finne en godkjent lærebedrift der du kan gjennomføre læretiden. Dette kan du gjøre på egenhånd ved å kontakte lærebedrifter der du ønsker å være lærling, eller du kan ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få hjelp. Fagopplæringskontorene formidler læreplasser via vigo.no. Der registrerer fylkeskommunen deg som søker, og sender liste med opplysninger om deg til aktuelle lærebedrifter. Kontoret har oversikt over godkjente læreplasser i ditt område.

Hvordan lærebedrifter rekrutterer lærlinger er delvis opp til den enkelte bedrift å bestemme. Noen krever at du sender dem (eller et opplæringskontor de er tilknyttet) en søknad med CV først, og kaller deg inn til intervju dersom de finner deg interessant. Andre ganger kan det holde med en telefonsamtale. Uansett, har du funnet en bedrift som tilbyr deg en læreplass så skal dere tegne en lærekontrakt. 

Tips

Her kan du lese mer om hva lærlingeordningen er: 

Lærling