Nye vilkår gjeldende fra 01.01.2019

28. november 2018
Nye vilkår

Vi har oppdatert våre avtaler og tilhørende produktbeskrivelser gjeldende fra 01.01.2019.

Standard Kraftleveringsavtale 

Bedriftsvilkår

Produktbeskrivelser

Produktbeskrivelser – medlemsorganisasjoner

Hva er endret?

Endring i beskrivelse av gjennomfakturering:

I områder hvor Svorka har avtale med netteier om gjennomfakturering blir kundene fakturert strøm og nettleie på samme faktura. Svorka er legitimert til å motta betaling av nettleie fra kunde i de tilfeller det er inngått gjennomfaktureringsavtale med netteier. Betalingen har befriende virkning også i forholdet mellom kunden og nettselskapet.

Endring i beskrivelse av avregning:

Du betaler samme innkjøpspris som oss. Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser i sitt nettområde (www.nordpoolgroup.com). Det betyr at det tas hensyn til at ditt kraftforbruk varierer gjennom døgnet. Kunden informeres om månedspris via faktura.

Har du spørsmål om våre vilkår?

Ta kontakt med en av våre hyggelige kundebehandlere på tlf. 97 91 22 22 eller kunde@svorka.no

Vi hjelper deg gjerne!