TOPP 3 GARANTI: NY STRØMPRIS FRA 16. JULI

2. juli 2018
shutterstock_370966001

Vi justerer prisen på TOPP 3 GARANTI – men garanterer fortsatt lave priser sammenlignet med konkurrentene. Ny strømpris vil gjelde fra 16. juli.

Kunder med strøm til medlemspris kan velge blant tre svært fordelaktige strømavtaler hos Svorka. Har du valgt TOPP 3 GARANTI vil du ha en av de tre rimeligste standard variabel-prisene målt mot en representativ liste over landets strømleverandører. Markedet har så langt i år stabilisert seg på et langt høyere nivå enn forventet som følge av vedvarende lite nedbør, høye temperaturer og lite vind både i Norden og på Kontinentet. Som en følge av dette har vi justert våre strømpriser.

Ny strømpris fra 16. juli

Fra 16. juli settes prisen på TOPP 3 GARANTI til 57,90 øre/kWh. I tillegg kommer fastbeløp på kr 25 pr. mnd.

Så mye har du spart på TOPP 3 GARANTI

Vår statistikk for 1. kvartal 2018 viser at du, forutsatt samme differanse ut året, vil ha en årlig besparelse på rundt kr 700,- ved å velge vår avtale kontra en tilsvarende avtale fra NorgesEnergi. Det kaller vi en god avtale!

Slik fungerer TOPP 3 GARANTI

Kundens pris skal på årlig basis være en av de tre rimeligste målt mot en representativ liste over strømleverandører, basert på sammenlignbare produkter. Listen over strømleverandører finner du på medlemssidene. Prisene hentes ukentlig fra Forbrukerrådets prislister eller leverandørenes hjemmesider, og beregnes ut i fra et årlig forbruk på 20.000 kWh. Garantiperioden regnes fra nyttår til nyttår, og kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde minimum et helt kalenderår.

Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene og din organisasjon vil være kontrollorgan for at garantien overholdes. Det vil kunne finnes leverandører utenom referanselisten som har lavere priser, f.eks. når de kjører kampanjer. Nettleie kommer i tillegg, og faktureres av din lokale netteier.

Flere fordeler med strøm til medlemspris

Husk at du som kunde hos Svorka får flere fordeler enn billig strøm.

Du kan lese mer om disse medlemsfordelene på medlemssidene:

Norsk musikkråd

NJFF

Bli kunde hos Svorka med strøm til medlemspris

Om du ikke allerede har sikret deg en god strømavtale til medlemspris kan du gjøre det ved å bestille her:

Norsk musikkråd

NJFF

Du kan velge mellom tre ulike avtaler – velg den som passer best for deg og ditt forbruk.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker tips og råd!