Svorka

NJFF TOPP 3 GARANTI

Alltid på Topp 3!

Med NJFFs medlemsavtale med Topp 3-garanti er du garantert at strømprisen over 1 år er blant de tre billigste. Avtalen vil dermed gi deg god pris over tid.

Strømprisen måles mot en representativ liste over landets strømleverandører, med utgangspunkt i andre standard variabel-avtaler til ordinære vilkår.

Kunder i Sør-Norge (NO1/NO2/NO5):
Pris fra 17. juni. 2020
17,00 øre/kWh

Kunder i Midt- og Nord-Norge (NO3/NO4):
Pris fra 17. juni. 2020
17,00 øre/kWh

Månedlig fastbeløp på kr 25,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Prisen inkluderer lovpålagte elsertifikater. Se nve.no/elsertifikater for mer informasjon om elsertifikat.

Alle priser er inkl. mva.
Oppgitt pris forutsetter valg av epostfaktura eller efaktura.
Ved papirfaktura tilkommer et fakturagebyr på kr 39,-  
Ingen bindingstid.
Avtalen kan sies opp med 14 dagers skriftlig varsel.
Nettleie til din lokale netteier kommer i tillegg.

Bestill

For at avtalen skal kunne registreres, må en av delene oppgis(Se siste faktura)

Ja, jeg har lest vilkår, produktbeskrivelse og er kjent med angrerett.

Du bestiller nå NJFF TOPP 3 GARANTI

Kunder i Sør-Norge:
24,65 øre/kWh

Kunder i Midt- og Nord-Norge:
24,65 øre/kWh

Månedlig fastbeløp på kr 25,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Prisen inkluderer lovpålagte elsertifikater. Se nve.no/elsertifikater for mer informasjon om elsertifikat.

Alle priser er inkl. mva. 
Oppgitt pris forutsetter valg av epostfaktura eller efaktura.
Ved papirfaktura tilkommer et fakturagebyr på kr 39.-
Ingen bindingstid.
Avtalen kan sies opp med 14 dagers skriftlig varsel.
Nettleie til din lokale netteier kommer i tillegg.

Prisutvikling

Følg prisutviklingen fra uke til uke her:

Prisene i listen er oppgitt inkl. mva., lovpålagte elsertifikat og fastbeløp på kr 25,- pr. mnd. Garantien er basert på et forbruk på 20.000 kWh, ved avvikende forbruk kan rangering bli endret.

Fritak for avgifter

Følgende kunder er fritatt for merverdiavgift og elsertifikat:

Kunder i Finnmark og følgende kunder i kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Kunder i resten av Troms og Nordland er fritatt for merverdiavgift.

Produkt

Produktet er et standard variabel -produkt. Strømprisen følger utviklingen på strømbørsen trinnvis, og vil gi mindre svingninger enn spotpris.

Prisendringer varsles 14 dager i forkant via våre hjemmesider.

Ingen tilleggsprodukter

Vi vet at kundene selv vil bestemme hvilke tilleggsprodukter de skal kjøpe når de bestiller strøm. Vår Topp 3-garanti innebærer derfor ingen ekstra produkter som du må betale et tillegg for hver eneste dag. Ønsker du makspris eller grønn energi, ta gjerne kontakt med oss.

Hva skjer etter bestilling

Svorka tar hånd om alt vedrørende ditt leverandørbytte. Normalt vil det ta ca. 14 dager før du er blitt kunde hos oss. Er du allerede kunde overfører vi deg til NJFF-avtalen.

Referanseliste

Referanselisten er en representativ liste bestående av et utvalg av landets største strømleverandører.

 • Akraft
 • Agva Kraft
 • Askøy Energi
 • Fjordkraft
 • GNP Energy
 • Gudbrandsdal Energi
 • Hafslund
 • Hallingkraft
 • Haugaland kraft
 • Helgelandskraft
 • Hålogaland Kraft
 • Kvam kraftverk
 • LOS
 • Nordmøre Energiverk
 • NorgesEnergi
 • NTE Marked
 • Rauma Energi AS
 • Røros E-verk AS
 • SFE Kraft
 • Sognekraft
 • Stranda Energi
 • Telinet Energi
 • TrøndelagKraft
 • Ustekveikja Energi
 • Valdres Energi AS/Kraftriket

Kundens pris skal på årlig basis være en av de tre rimeligste målt mot denne representative listen over strømleverandører, og mot sammenlignbare produkter. Prisene hentes ukentlig fra Forbrukerrådets prislister eller leverandørenes hjemmesider, beregnet ut i fra et årlig forbruk på 20.000 kWh. Garantiperioden regnes fra nyttår til nyttår, og kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde minimum et helt kalenderår.

Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene. NJFF vil være kontrollorgan for at garantien overholdes. Det vil kunne finnes leverandører utenom referanselisten som har lavere priser. Nettleie kommer i tillegg, og faktureres av din lokale netteier.