Svorka

Informasjonsside – Meldal

Bredbånd og TV i Meldal

Svorka ønsker å etablere seg som den lokale TV- og bredbåndsleverandøren i Meldal, og kan tilby Canal Digitals grunnpakke og bredbånd med 100/100 Mbit/s i dette området. Vi har nå opprettet en egen side for Meldal på våre hjemmesider, slik at våre kunder lettere finner informasjon i forbindelse med våre utbyggingsplaner.

 

Informasjon om hva som vil skje fremover

Svorka er allerede godt i gang med utbyggingen av stamfiber i Meldal, samt at vi har startet med graving i enkelte av feltene. Utbyggingen vil ta noe tid da det skal etableres en helt ny infrastruktur i ditt nærområde, med alt hva det innebærer (prosjektering, innhentelse av tillatelser, graving etc.). Så snart du er koblet opp til fiber vil du imidlertid være klar til å ta i bruk morgendagens kommunikasjonsløsning i ditt hjem, med en hastighet på 100/100 Mbit/s.

Planlegging

Vi samarbeider med lokale entreprenører og kommunen for å finne den beste løsningen for vår fiberutbygging. Valg av trasé vil baseres på hva som er mest hensiktsmessig, men i dialog med eventuelt berørte parter.

Utbygging

Svorka vil bygge ut fiber ved å grave ned fiberlinjer fra vår sentrale fiber (stamlinje) og ut til husstandene. Det tilhører sjeldenhetene at vi henger opp fiber i luft. Dette vil kun bli gjort ved ekstremtilfeller (eks. i svært bratt terreng eller ved mye fjell i grunnen).

Hvilke felt omfattes av utbyggingen?

Vi presiserer at det er de feltene som er inntatt i fase 1 av utbyggingen som er prioritert i første omgang. Dette gjelder:

• Løkken/Bjørnli (fra Skjøtskift og opp til Midtskogen)
• Bergslia
• Meldal sentrum
• Moflata/Margretehaugen
• Mælan på Å

I noen tilfeller har grunneiere, enkeltkunder eller mindre felt langs stamlinjen fått tilbud om fiber, selv om området opprinnelig ikke inngikk i fase 1. Vi presiserer at hoveddelen av disse kundene vil bli prioritert i etterkant av at fase 1 er ferdigstilt.

Installasjon

Svorka vil kontakte deg før vi fører frem fiber til din bolig. Vi ønsker dine innspill på hvor det er mest hensiktsmessig at fiberen kommer inn på boligen. I etterkant av dette vil det bli blåst fiber inn til husstandene i de ulike feltene. Når fiber er blåst og skjøtet vil din husstand være klar for installasjon. Dette blir gjort når det meste av arbeidet i ditt nærområde er ferdigstilt. Du kan imidlertid ikke ta i bruk tjenestene på fiber før de kobles opp.

Oppkobling

Du vil bli kontaktet av en montør som avtaler dato for selve innendørsinstallasjonen. Det monteres en koblingsboks på ytterveggen din, der fiberrøret treffer huset. Deretter legges fiberkabel fra denne og frem til innendørs modem. Husk at sentral plassering av modem er svært viktig for å sikre best mulig trådløsdekning i boligen.

Har du bestilt TV-abonnement vil vi samtidig montere en TV-kontakt. Ønsker du flere TV-punkter, se eget punkt om dette.

Informasjon til deg som kunde

Vi vil sørge for at du får tilsendt nyttig informasjon underveis i prosessen. Informasjon vil bli gitt via ulike kanaler (eks. pr. telefon, e-post og/eller sms). Hold din kontaktinformasjon oppdatert, slik at du ikke går glipp av viktig informasjon i forbindelse med utbyggingen.

Vi ønsker deg velkommen som fiberkunde!

Spørsmål

Ta kontakt med våre hyggelige kundebehandlere på tlf. 97 91 22 22 eller epost bredband@svorka.no.
Vi har åpent fra kl. 09.00-15.00.

Vi hører gjerne fra deg!

Ekstra TV-punkt

Under fiberinstallasjonen vil montør kun koble opp første TV-punkt. Dette fordi så mange som mulig skal få fiber så raskt som mulig.

Bestilling av ekstra TV-punkt

Har du behov for flere TV-punkt bestilles dette hos Svorka på e-post: bredband@svorka.no eller telefon 97 91 22 22. Nidaros Fiber vil ta kontakt med deg og installere resterende TV-punkt i etterkant av første installasjon.

Pris for ekstra TV-punkt

Kr 1490,- for første ekstrapunkt og kr 990,- for hvert resterende TV-punkt utover dette.
Ekstra TV-punkt faktureres kunde direkte av Nidaros Fiber.

Åpen kabling som hovedregel

Det legges ikke uten videre opp ekstra TV-punkt i gammelt/eksisterende skjultanlegg, da dette ofte ikke lar seg gjøre. Dette gjelder spesielt hvis det ligger kabler i rørene fra før. Dette er noe montøren tar stilling til på stedet, dvs. ute hos kunden. Hovedregelen er at det legges åpen kabling.

Vedtak om utbygging

Gladnyhet fra Svorka!

På grunn av meget god oppslutning har vi så langt vedtatt utbygging av fiber følgende steder:

 • Bjørnli/Brakkan
 • Løkken (fra Skjøtskift til Midtskogen)
 • Meldal sentrum (fra Bjørga til Moflata + Bergslia)
 • Å (Mælan-feltet og Rikstad)

Fortløpende informasjon om utbygging blir publisert på denne siden. 

Vi gleder oss til å få deg som fiberkunde!

Vi er godt i gang med etablering av stamfiber og vil fortløpende bygge infrastruktur ut til den enkelte kunde. Ytterligere informasjon om fremdrift vil bli formidlet til kunde etter hvert som utbygging starter i de ulike feltene. Alle kunder vil bli kontaktet i forkant for avklaringer omkring graving og valg av trasé. Du vil snart se graveaktivitet i ditt nærområde.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til oss.

Status på utbygging – pr. november 2017

Graving

Svorka sitt mål er å få gravd ferdig så mye som mulig før jul. Av erfaring vet vi at det i månedene etter dette er mer komplisert å grave. Vi regner derfor med at resterende graving sannsynligvis må tas til våren, men gjør hver dag vårt beste for at så mye som mulig skal være ferdig før vinteren setter inn for fullt.
Det gjenstår fortsatt noe graving rundt omkring i kommunen. Det er slik at flere lag jobber med dette kontinuerlig, på ulike steder. Selv om det er gravd i nærheten av deg, men ikke inn til deg, skal du ikke være redd for å ha gått i glemmeboka. Det vil bli etter hvert. Førsteprioritet i forhold til gravingen er fortsatt stamfiberen som vi er nødt til å ha på plass så snart som mulig. 

Stamfiber

Vi har kommet godt i gang med stamfiberen i Meldal pr. november 2017. Strekningen Storås-Meldal Sentrum er nå så godt som ferdig, men det gjenstår noe skjøting før det er klart for installasjon.

Opp til Bergslia gjenstår det fortsatt noe veipressing før fiberen er klar for blåsing og installasjon.

På strekningen Meldal – Å er vi godt i gang med stamfiberen, men det gjenstår fortsatt en god del graving, blåsing og skjøting. Det graves nå inn til abonnenter på Mælan for å klargjøre til oppkobling så raskt det lar seg gjøre. I området Moflata/Margretehaugen er det ferdig gravd inn til husene.

På Strekningen Meldal – Løkken gjenstår det også noe graving, blåsing og skjøting før stamfiberen er komplett. Pr. i dag graves det i Laushuslia, og det er herfra og ned til Løkken sentrum som gjenstår på stamfiberen.

På Bjørnli er det nå inngravd til de fleste abonnenter. Her gjenstår siste del av stamfiberen før det er klart for installasjon.

Resterende områder

Det mangler fortsatt noe graving for å få fiberen frem til Brakkan på Løkken. Det samme gjelder også for Vavoldlia. I sistnevnte område vil det bli opphengt fiber. Dette vil bli gjort så snart anledningen byr seg.

Skolegata og Romundstadbygda mangler også graving. Dette vil trolig bli tatt i etterkant av at stamfiberen er ferdig gravd, hvis årstiden tillater det.

Det er også enkelthusstander som er kommet til etter siste innsalgsperiode. Disse vil det bli tatt en oppsamling på i de ulike områdene for inngraving.

Oppkobling i 2017

Vi har nå startet med de første installasjonene. Vi tar alltid et lite forbehold, men forhåpentligvis er store deler av Langenglia oppkoblet i løpet av året. Vi er nå godt i gang på Jordhusmoen og beveger oss videre sørover i feltet. Dette er sannsynligvis det eneste feltet som blir oppkoblet på fiber før jul.

Forventet oppkobling

Vi presiserer at månedene som det her opereres med er sannsynlig starttidspunkt for installasjon og ikke tidspunkt for ferdigstillelse.

 • Meldal sentrum:   Antatt oppstart januar/februar 2018
 • Bjørnli:     Antatt oppkobling januar/februar 2018
 • Skjøtskift:   Antatt oppkobling januar/februar 2018
 • Bergslia:   Antatt oppstart februar/mars 2018
 • Moflata:   Antatt oppstart februar/mars 2018
 • Mælanfeltet på Å:  Antatt oppstart april/mai 2018
 • Laushuslia til Varsmoen: Antatt oppstart februar/mars 2018

Vi ber om forståelse for at det er områdene som var med i den opprinnelige fase 1 av utbyggingen som prioriteres i første omgang. Resterende områder og fortetting vil vi ta så snart første fase av utbyggingen er ferdigstilt. Vi kommer med en oppdatering i forhold til både nevnte og resterende områder etter hvert.

Installasjon

Svorka tar kontakt med deg så snart ditt område er klart for oppkobling, for å ta imot bestilling av evt. TV-dekoder og ekstra TV-punkt. Selve installasjonen er det montører fra Nidaros Fiber som tar seg av, og de kontakter deg for å avtale konkret installasjonsdato. Under fiberinstallasjonen vil montør kun koble opp første TV-punkt. Dette fordi så mange som mulig skal få fiber så raskt som mulig.

Har du behov for flere TV-punkter? Se informasjon under «Ekstra TV-punkt». 

Priser og bestilling

Svorka kan tilby Canal Digitals grunnpakke og bredbånd med 100/100 Mbit/s.

Produkter:

Bredbånd 100/100 Mbit/s kr 499,- pr. mnd. 
Grunnpakke TV og bredbånd 100/100 Mbit/s kr 699,- pr. mnd.

Alle priser er inkl. mva.

Dekodere/kortleser for IDTV
Grunnpakke TV forutsetter HD-dekoder eller kortleser for IDTV (engangskostnad).
Priser i henhold til Canal Digitals prisliste.
T-We Box (med opptaksmulighet)
IDTV kortleser

*Programkortavgift fra Canal Digital tilkommer med kr 25,- pr. mnd. pr. kort.

Tilleggskanaler kan bestilles direkte hos Canal Digital.

BESTILL

Våre fiberprodukter kan du lese mer om her.

Kundeservice

Telefon: 97 91 22 22
E-post: bredband@svorka.no

Åpningstider
Mandag-fredag: 09.00 – 15.00

Vakttelefon
Mandag – Fredag: 15.00-21.00
Lørdag – Søndag: 12.00-21.00

Post- og besøksadresse

Hovedkontor:
Svorka
Svartvassvegen 6
6650 Surnadal

Fannremskontor:
Megardsvegen 1
7320 Fannrem

Fannremskontoret har åpent tirsdager fra kl. 10.00-14.00.

Din lokale leverandør

Vi har en klar ambisjon om å være den ultralokale leverandøren i Meldal, med lokale installatører og servicepersonell som kan gi rask og kortreist service. Det er også årsaken til at vi nå har ansatt en fiberplanlegger og en fibermontør som skal ta hånd om våre kunder i Orkdal og Meldal. Dette anser vi som en nødvendighet for å ha fornøyde kunder over tid. Vi har også opprettet et eget lokalkontor på Fannrem som pr. i dag har åpent på tirsdager, slik at vi er mer tilgjengelige for kundene.

Sponsing

Svorka tar ansvar i lokalmiljøet gjennom betydelige bidrag til lokale organisasjoner og arrangement. Totalt har Svorka i 2016 bidratt med MNOK 1,0 til gode formål i sin region. For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud. I Meldal har Svorka blant annet bidratt med sponsing av bredbånd til Meldal fotballhall.

Åpen fiber

Hva er åpen fiber?

Tilgang til Svorkas fiber er ikke regulert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), men vi har likevel valgt å åpne for tilgang til vår fiber for andre bredbåndsleverandører. At fiberen er åpen betyr at andre leverandører (som f.eks. Telenor) kan tilby sine tjenester på vår etablerte fiber mot linjeleie i henhold til Telenors offentlige prisbetingelser, dersom de ønsker det.

Kommer Svorka til å tilby tjenester på konkurrentenes fiber?

For Svorka er det pr. i dag ikke aktuelt å tilby våre tjenester på konkurrentenes fiber pga. av høye leiekostnader som umuliggjør Svorkas lave prismodell ut mot kunde.

Vi garanterer 100/100 Mbit/s

Fiber er den eneste bredbåndsteknologien du kan være sikker på at vil være der i mange år fremover, og som kan utvikles i takt med stadig endrede krav til kapasitet og hastighet. Bestiller du fiber med hastighet på 100/100 Mbit/s har du mer enn nok båndbredde til hele familien. Skulle du likevel ønske mer hastighet tilbyr vi også fiber med 500/500 Mbit/s.

Svorka garanterer at vi leverer hastigheten du bestiller til ditt modem.

Her kan du lese mer om hva som kan påvirke hastigheten trådløst.

Fordeler med fiber kontra telefonlinje/kobberkabel

Det største fordelen med bredbånd via fiber er kapasiteten. Har man bredbånd via telefonlinje/kobberkabel er det selve linjen som setter kapasiteten for hva som kan leveres av båndbredde til adressen. Med fiber har kabelen ingen begrensning og det er opp til leverandøren hvor mye båndbredde man kan gi. Bredbånd via fiber er også langt mer stabilt enn hva tilfellet er med mobilt bredbånd eller bredbånd via xDSL-teknologi.