Noe du reagerer på i strømnettet? Meld fra til Svorka

18. mars 2019
Meld fra til Svorka
Ser du noe du reagerer på i strømnettet? Meld fra til Svorka.

Trefall på linja er den viktigste årsaken til lengre strømbrudd i Norge, og i perioden 2006-2011 var 1 av 4 strømbrudd forårsaket av vegetasjon. Men også skader på strømskap og skader på linjenettet kan føre til jordfeil eller strømbrudd. Oppdager du skader eller mangler på strømskap, luftnett eller andre el-installasjoner – meld fra til Svorka! 

Viktig at vi får melding om skader

Våre montører er kontinuerlig på farten for å kontrollere at våre anlegg og tekniske installasjoner er i orden. Likevel kan skader oppstå uten at vi oppdager det med en gang. Derfor er det viktig at du melder fra til oss. Særlig i overgangen mellom vinter og vår kan det dukke opp strømskap som har fått brøyteskader, og som først blir synlige når snøen forsvinner. Påkjørsler eller hærverk kan også føre til skader på anleggene våre.

Hvem eier skapet?

Vi får ofte henvendelser om åpne eller skadde skap som ikke tilhører oss. Skap som ligner på strømskap kan for eksempel inneholde tv-, telefon- eller fiberkabler. Ta kontakt med oss, ta gjerne et bilde, så kan vi lettere avgjøre om dette er en jobb for oss eller for andre.

Rydding av skog 

Svorka bruker hvert år store ressurser på å forebygge skader ved at vi til en hver tid har ett eller flere skogryddelag ute på oppdrag for oss. Dette er i all hovedsak lokalt innleide krefter. Selv om vi driver med forebygging så godt det lar seg gjøre, er vi avhengige av publikum.

Meld fra til Svorka

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss om du legger merke til trær eller andre ting som står utsatt til i forhold til strømledninger. Det er bedre for oss å ta tak i problemet før det eventuelt fører til et strømbrudd. Om du har trær du ønsker å få tatt ned, og som står i nærheten av strømlinjer, kan du ta kontakt med oss på telefon 97 91 22 22 eller sende en e-post til nett@svorka.no. Vi ordner selvsagt dette helt uten kostnad for deg.