Markedskommentar spotprisen November 2019

13. november 2019
Markedskommentar nov19

Spotprisen for oktober ble 37 øre i Midt-Norge. Omtrent samme pris i hele landet. Prisen er knappe 4 øre høyere enn i september, og ca 1 øre høyere enn hva prognosen sa ved inngangen til måneden. Per oktober er gjennomsnittlig spotpris for Midt-Norge 37,8 øre så langt i år. For Sør-Norge er prisen 0,5 øre høyere. Snittprisen så langt i 2019 er ca 4,5 øre lavere enn snittprisen for hele 2018.

Hvorfor økte strømprisen i oktober?

I Norge fikk vi 80 % av normal nedbør i oktober. Sverige var akkurat på normalen. Temperaturen var litt under normalen for begge land. Kjernekraften i Sverige gikk på 90% av installert effekt. Relativt små endringer i prisene for termisk produksjon i løpet av oktober. CO2 marginalt opp, kull og gass litt ned.  Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen (se nedenfor) var ved inngangen til oktober på + 1 TWh. Ved utgangen var den på – 3 TWh.

Forbruket i oktober var 23 % høyere enn i september (+ 2,2 TWh). Som tidligere omtalt så skjer engros handel av strøm i euro. Dvs. at kursen på €/NOK har en betydning for vår strømpris. Fra september til oktober svekket norske kroner seg fra €/NOK 9,92 til 10,12 (i snitt). Denne endringen alene utgjorde at prisen i oktober ble ca 0,7 øre/kWh høyere enn i september.

Hva kan vi forvente oss fremover?

I starten av november har spotprisene økt med flere øre. Det kommer av kjølig vær i hele Norden og tilhørende større etterspørsel. Prognosene framover antyder at den kjølige værtypen vil holde seg til midten av måneden, deretter mildere men lite nedbør og mindre vind enn normalt. Utsiktene taler for en Brexit med avtale mellom EU og Storbritannia. USA og Kina er i dialog om en «Fase en»-avtale som i hvert fall betyr en pause i handelskrigen mellom de. Dette er faktorer bør gi mer stabile priser, og endog kanskje en liten oppgang i kull-, gass-, olje- og CO2-markedet. Normalt bruker norske kroner å svekkes mot euro i slutten av året, og DNB antyder at vi kan komme opp mot 10,40 €/NOK før nyttår.

Spotprisen i november

Slik det ser ut nå vil spotprisen i november bli over 40 øre/kWh, kanskje så høyt 43 øre. Desember prises ett øre lavere når dette skrives. Viktigste pris-danner fremover vil være temperatur (forbruk), med et lite utropstegn bak valutakursen. I tråd med ovennevnte har markedets forventninger til vinterpriser økt, og i dag omsette første kvartal 2020 til drøye 45 øre. Det er 5 øre høyere enn prognosene for en måned siden. Årskontrakten for 2020 omsettes i dag til 38,4 øre. Det vil i så fall være omtrent der vi havner som snittpris i år.

Mye støy for 10 kroner!

Onsdag i uke-45 fikk kraftprisene stor oppmerksomhet i nyhetene. Politikere og andre meningsbærere har også hevet seg på. Men vi mistenker de for ikke å vite hva de snakker om! Onsdag hadde noen få timer hvor prisen var veldig høy. Snittprisen for hele onsdagen var 10 øre høyere enn dagen før. Årsaken kom av høyt forbruk pga kulden, og lavere produksjon enn ventet. En normal enebolig bruker ca 100 kWh en slik dag. Den uventede prisoppgangen kostet dermed en vanlig forbruker ca 10 kroner mer enn dagen før. Og så lenge dette ikke er en langvarig prisoppgang, så blir det mye støy for lite.

PS. Prisen falt allerede dagen etter, og snittprisen for november i år forventes å komme ca 3 øre/kWh lavere i år enn i fjor.