Markedskommentar september 2020

7. september 2020
September 2020

Spotprisen for Midt-Norge ble i august 6,8 øre/kWh. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 9,3 øre/kWh. Prognosen vi hadde for august var 4 øre/kWh. For Midt-Norge er spotprisen 4 øre høyere enn i juli, og tilsvarende 6,8 øre høyere for hele Nord Pool spotområde. Bak disse strømprisene finner vi til dels store forskjeller mellom Norge og resten av Norden. Lavest pris finner vi i Sør-Norge med en snittpris på 3,9 øre mens Sør-Sverige, Danmark og Finland hadde priser over 40 øre! Vi må tilbake til årene 1998 – 2000 for å finne like rimelige augustpriser i Norge.

Hvorfor ble strømprisen august som den ble?

August starter der juli sluttet med ekstremt lave priser, men rundt 12. august steg prisene litt, og mest utenom Norge. I slutten av månedene var prisene kommet opp mot 15-20 øre i Norge og helt opp til 35-50 øre i resten av Norden. En viktig årsak til disse forskjellene er begrenset overføringskapasitet mellom Norge og Norden, delvis pga. utfall på flere kabler.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til august på +18,6 TWh. Ved utgangen var den på +12,3 TWh. I praksis vil det si at vannkraftprodusentene har litt bedre kontroll, og at produsentene i større grad kan holde tilbake vann for å produsere senere.

Prisene på olje, gass og CO2-kvoter steg en del i august, mens kullprisen holdt seg flat. Men med dagens hydrologiske situasjon er prising i det nordiske kraftmarkedet styrt av vær og vind – enn så lenge. Kjernekraften i Sverige og Finland har kjørt med redusert effekt også i august. Forbruket i Norge og Sverige er redusert med 5,6 TWh så langt i år, sammenlignet med i fjor.
I fjor hadde Norge og Sverige på denne tiden eksportert 1,0 TWh. I år har vi eksportert 15,5 TWh. På tross av dette, har vi altså strømpriser som er historisk lave.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Spotprisen i september forventes å bli en god del høyere enn i august – anslagvis 20 øre/kWh som en fellesnordisk pris, hvor Midt-Norge kommer et par øre lavere. Årsaken er prognoser som tilsier normalt med tilsig og vind. Vannkraftprodusentene vil da få bedre kontroll, og spare vann til prisene kommer videre opp. Men med 90% fylling i magasina er det lite å gå på om været blir våtere….

På kraftbørsen Nasdaq handles oktober rundt 23 øre/kWh, og snittprisen for hele fjerde kvartal 2020 handles til 26 øre når dette skrives. Gjennomsnittsprisen for hele 2020 ligger an til å bli rundt 15 øre/kWh mot 38 øre i fjor. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 4000 – 6000 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret.

Analysene vi har tilgang til sier at den hydrologiske balansen vil holde seg sterk resten 2020 og utover i 2021. I tillegg har vi koronaviruset og effektene av det i markeder og økonomier. Det vil påvirke oss fremover. Det ser vi igjen i strømprisen for de kommende år, hvor prisforventningene for 2021 og 2022 er i dag er drøye 27 øre/kWh.