Markedskommentar oktober 2021

12. oktober 2021
Vassdalsvatnet
Høstfarger ved Vassdalsvatnet

I september ble det satt en rekke prisrekorder i Norden. Den fellesnordiske systemprisen endte på 87,7 øre/kWh i snitt over måneden. Det er 19,5 øre/kWh over den gamle rekorden som ble satt i august. De tre prisområdene i Sør-Norge hadde lik pris. Den endte på 108,4 øre/kWh, hele 33,5 øre/kWh høyere enn rekorden som ble satt i august. I Midt-Norge var det også et høyt prisnivå, men langt fra like ekstremt som i Sør-Norge. Månedsprisen ble 53,9 øre/kWh. Altså omtrent det halve av prisen i Sør-Norge og en nedgang på 5,7 øre/kWh fra august. Dette var omtrent i tråd med våre prognoser. Sørover i Europa er prisene preget av raskt økende gasspriser. Prisene i Tyskland og England endte på henholdsvis 130 og 221 øre/kWh.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Etter flere måneder med lite nedbør og vind fikk vi omsider et værskifte i september. Selv om Norge totalt sett fikk kun 81 % av normalnedbøren, gjorde mer nedbør og vind sitt til at prisen i Midt-Norge gikk ned fra måneden i forveien. Prisområdene i Sør-Norge påvirkes i langt mindre grad av vind (i Norden) og med lav magasinfylling fortsatte prisoppgangen. Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige har gått ned gjennom hele sommeren. Mer nedbør gjorde sitt til at bunnen ble nådd medio september på rundt -22 TWh. Med svak hydrologi smitter europeiske priser i lettere over til Norge.

I Europa førte lave gasslagre og usikkerhet rundt videre forsyninger til at gassprisene fortsatte oppover i september. På et år har gassprisen 7-doblet seg. Marginalprisen på gasskraft er sentral for strømprisen sørover i Europa og har ført til uvanlig dyr strøm. Sør-Norge har tettest kobling til kontinentet gjennom mellomlandsforbindelser og det er også i sør det hydrologiske underskuddet er størst. Denne kombinasjonen har gitt rekordpriser i Sør-Norge. Begrenset overføringskapasitet fra nord til sør både i Norge og Sverige gjør sitt til at Midt- og Nord-Norge i langt mindre grad påvirkes av kontinentale priser. Det gjør også sitt til at i perioder med mye vind og nedbør, er det vanskelig å bli kvitt overskuddsenergien og med det presses prisene ned.

Hva kan vi forvente oss fremover

Vind og nedbør har sendt strømprisene nedover i innledningen av oktober. Prognosene videre fremover lover solide nedbørsmengder og vind. Det vil på kort sikt holde prisene i midt og nord nede og bidra til å dempe presset på vinterprisene. Det hydrologiske underskuddet er imidlertid fortsatt så stort at vi på ingen måte kan avblåse faren for rekordhøye vinterpriser. Med en voksende energikrise i Europa, kan det bli svært dyrt å importere strøm derfra. Været vil som vanlig bli helt avgjørende for vinterprisene, men de høye fossilprisene gjør sitt til at utfallsrommet er uvanlig stort.

I Midt-Norge forventer vi en oktoberpris på 40 øre/kWh. Vi forventer at prisforskjellen til prisområdene i Sør-Norge vil øke og at man i sør må ut med over 1 kr/kWh i gjennomsnitt. Systemprisen vil legge seg mellom disse, anslagsvis 75 øre/kWh. På kraftbørsen Nasdaq handles vintermånedene i skrivende stund til rundt 68 øre/kWh. Dette refererer til den fellesnordiske systemprisen.

Gjennomsnittprisen for hele 2021 forventes å bli rundt 42 øre/kWh i Midt-Norge. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt 6400 kr i økte strømkostnader sammenlignet med fjoråret.