Markedskommentar oktober 2020

9. oktober 2020
Markedskommentar oktober 2020
Oktober 2020

Spotprisen for Midt-Norge ble 10,7 øre/kWh i september. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 16,8 øre/kWh. Prognosen vi hadde for september var rundt 20 øre/kWh for Norden, og et par øre lavere for Midt-Norge. Det er fortsatt store prisforskjeller mellom Norge og resten av Norden. Lavest pris finner vi i Nord-Norge med en snittpris på 7,4 øre mens prisene i Sverige var mellom 32 og 38 øre. I Danmark og Finland var prisene over 40 øre! Vi må tilbake til år 2000 for å finne like rimelige septemberpriser i Norge.

Hvorfor ble strømprisen september som den ble?

I starten av september lå dagsprisene i Norge rundt 18-20 øre/kWh, og vi vurderte at prisene ville holde seg der og evt. stige litt utover måneden. Men det motsatte skjedde. Fra 18. september var prisene i Norge langt under 10 øre igjen. Resten av Norden hadde priser på + 40 øre. En viktig årsak til disse forskjellene har vært begrenset overføringskapasitet mellom Norge og Norden, hvor flere kabler var ute pga. vedlikehold og feil. I tillegg var flere kjernekraftreaktorer i Sverige og Finland ute av produksjon.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til september på +14,8 TWh. Ved utgangen var den på +12,8 TWh. Nedgangen kom etter rekordhøy produksjon i Norge, da været snudde om til mer nedbør. Det kom drøyt 110 % av normal nedbør i Norge og Sverige i september. Ved månedslutt ligger magasinfyllingen i Norge rundt 94 %. Det er rekordhøyt for årstiden.

Prisene på olje, gass og CO2-kvoter beveget seg en del i september, men summen ga omtrent uendrede brenselspriser. Men med dagens hydrologiske situasjon er prising i det norske kraftmarkedet styrt av vær og vind. Forbruket i Norge og Sverige er redusert med 6,1 TWh så langt i år, sammenlignet med i fjor. I fjor hadde Norge og Sverige på denne tiden eksportert 1,4 TWh. I år har vi eksportert 17 TWh. På tross av dette, har vi altså strømpriser som er historisk lave.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Snittprisen per 7.10. for oktober er 9 øre/kWh som en fellesnordisk pris og drøye 4,5 øre i Midt-Norge. Disse prisene forventes å øke raskt, slik at snittet for hele måneden forventes å bli omtrent som september – anslagvis 16-18 øre/kWh som en fellesnordisk pris, med Midt-Norge noen øre lavere. Det er basert på dagens værprognoser som tilsier litt mindre nedbør og vind enn normalt. Men som vi så i september skal det ikke mye værendringer til før situasjonen er helt annerledes….

På kraftbørsen Nasdaq handles november rundt 26 øre/kWh, og desember handles til 29 øre når dette skrives. Gjennomsnittsprisen for hele 2020 ligger an til å bli rundt 13 øre/kWh mot 38 øre i fjor. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 6000 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret. Analysene vi har tilgang til sier at den hydrologiske balansen vil holde seg sterk resten 2020 og utover i 2021. Prisforventningene for 2021 er nå 26-27 øre/kWh – dvs. omtrent som årene 2016 og 2017.