Markedskommentar november 2021

8. november 2021
Markedskommentar nov21

Store nedbørsmengder i oktober satte en effektiv stopper for de høye strømprisene vi har opplevd i Midt-Norge i sommer og høst. Månedsprisen ble 24,7 øre/kWh. Det er under det halve av måneden i forveien og langt under våre prognoser.

I andre halvdel av oktober var det ingen døgnpriser over 20 øre/kWh. I Nord-Norge var strømmen enda billigere med 21,9 øre/kWh i snitt gjennom måneden. I de tre prisområdene i Sør-Norge derimot, ble det satt flere prisrekorder og totalt sett ble det bare en beskjeden prisnedgang fra september. Snittpriser på 96-97 øre/kWh betyr at prisen i Sør-Norge var hele 4 ganger så høy som prisen i Midt-Norge. 19.oktober var døgnprisen 142,8 øre/kWh. Det er den høyeste områdeprisen i Norge noensinne.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Oktober bød på mye nedbør. Norge fikk 145% av normalnedbøren og Sverige 185%. Det har naturlig nok stor effekt både på vannmagasinene og elvekraften. Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige nådde et bunnpunkt i siste del av september på -22 TWh. Det er det største underskuddet vi har hatt på denne tiden av året i løpet av de siste 20 åra. I løpet av oktober styrket balansen seg til -8 TWh. Det demper faren for skyhøye vinterpriser i Midt- og Nord-Norge betraktelig, men som vi så i fjor kan en kald og tørr vinter føre til høye priser selv når vi går inn i vinteren med bortimot fulle vannmagasin. Med høye priser i områdene sør for oss, er faren absolutt fortsatt til stede.

I Sør-Norge er ikke situasjonen like lystig for forbrukerne. Selv om det kom mye nedbør i oktober, så kom de største mengdene i Midt- og Nord-Norge, samt Nord-Sverige. Magasinene i Sør-Norge lå på historisk lave nivå for årstiden, så selv om de har fått påfyll, er magasinnivåene fortsatt lave. Med høye priser på kontinentet eksporteres det naturlig nok mye kraft og vi får høye priser. Samtidig er det lav overføringskapasitet sørover fra Midt-Norge. Dermed blir bare en liten del av kraftoverskuddet i de nordlige områdene av Norge og Sverige sendt sørover. Summen av dette gir historisk stor prisforskjell mellom de nordlige og sørlige prisområdene i Norden. I tillegg er vind blitt en viktig faktor, men siden nesten all vindkraft er bygd i de nordlige områdene, vil ikke vinden i Norden ha så stor påvirkning på prisen i Sør-Norge. Det har vi sett tydelig i oktober.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Været ser ut til å roe seg litt i november, men det er fortsatt ustabilt og prognosene indikerer nedbør noe over normalen. Fortsatt er tilsigene store etter all nedbøren i oktober og elvekraften produserer store volum. Samtidig indikerer værprognosene en vindfull november. Kombinasjonen store tilsig og vind gjør at vi forventer fortsatt sterkt press på prisen i de nordlige områdene i tiden fremover, til glede for forbrukerne i disse områdene. I Sør-Norge er situasjonen annerledes og vi forventer at prisene vil holde seg høye. Det betyr at de store prisforskjellene i Norge ser ut til å vedvare ei god stund fremover.

Vi forventer en novemberpris på 19 øre/kWh i Midt-Norge, mens i Sør-Norge må man regne med å betale 97 øre/kWh i gjennomsnitt. Gjennomsnittprisen for hele 2021 forventes å bli rundt 37 øre/kWh i Midt-Norge. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt 5400 kr i økte strømkostnader sammenlignet med fjoråret.