Markedskommentar november 2020

4. november 2020
Båt ved vannet

Spotprisen for Midt-Norge ble 13,1 øre/kWh i oktober. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 16,0 øre/kWh. Prisene kom i nedre del av utfallsrommet vi hadde for oktober. Det er fortsatt store prisforskjeller mellom Norge og resten av Norden. Lavest pris finner vi i Nord-Norge med en snittpris på 10 øre mens prisene i våre naboland var mellom 22,5 (Nord-Sverige) og 34 øre (Finland).

Vi må tilbake til år 2000 for å finne like rimelige priser i Norge.

Hvorfor ble strømprisen oktober som den ble?

I starten av oktober var dagsprisene i Norge svært lave – langt under 10 øre/kWh, for så å løfte seg til over 20 øre noen dager rundt den 20. pga. litt kjøligere vær. En ny runde med mildvær, vind og nedbør sendte prisen ned mot 10 øre igjen i slutten av måneden. Prisen i oktober 2019 var 37 øre/kWh. I resten av Norden varierte prisene også mye – spesielt i Danmark og Finland, men til helt andre priser enn de vi ser i Norge. Her er man mer avhengig av priskoblingene til resten av Europa.

Hydrologisk balanse

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til oktober på +12,8 TWh. Ved utgangen var den på +14,5 TWh. Oppgangen kom til tross for rekordhøy produksjon i Norge. Det kom 97 % av normal nedbør i Norge og 135 % av normalen Sverige i oktober. Rekordhøy magasinfylling for årstiden i Norge (referanseperiode 2000-2020). Ved utgangen av uke 44 var fyllingsgraden 92,8 %.

Prisene på olje, kull og CO2-kvoter falt med ca 10 % i oktober, mens gassprisen steg marginalt. I sum påvirket dette til lavere prisforventninger fram i tid – se prisprognosene lengre ned.

Forbruket i Norge og Sverige er redusert med 7,7 TWh så langt i år, sammenlignet med i fjor. I fjor hadde Norge og Sverige på denne tiden eksportert 1,0 TWh. I år har vi eksportert 19,6 TWh. På tross av dette, har vi altså strømpriser som er historisk lave.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Strømprisene i starten av november er fortsatt rekordlave. Antar snittprisen er rundt 5 øre/kWh når første uka av november er ferdig.
Disse prisene forventes å øke noe, slik at snittet for hele måneden forventes å bli omtrent som september/oktober – anslagvis 15-16 øre/kWh som en fellesnordisk pris, med Midt-Norge marginalt lavere. Det er basert på dagens værprognoser som tilsier litt mindre nedbør og vind enn normalt. Men som vi så i oktober skal det ikke mye
værendringer til før situasjonen er helt annerledes….

På kraftbørsen Nasdaq handles desember rundt 18 øre/kWh – det er hele 8 øre lavere enn prognosen vi hadde forrige måned.

Gjennomsnittsprisen for hele 2020 ligger an til å bli rundt 12 øre/kWh mot 38 øre i fjor. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt
kr 6500 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret.

Analysene vi har tilgang til sier at den hydrologiske balansen vil holde seg sterk resten 2020 og utover i 2021. Prisforventningene for 2021 er nå falt til 21 øre/kWh, ned 5 øre siste måned. Også de påfølgende år kan, etter fallet i termisk brenselskostnader, prissikres for godt under 30 øre/kWh.