Markedskommentar mars 2022

11. mars 2022
Markedskommentar febr 2020
Strømmarkedet påvirkes ikke bare av været. Foto: Kjell Sæther

Februar bød på lave priser i Midt-Norge og de 3 andre nordlige prisområdene i Norge og Sverige.   Gjennomsnittprisen i Midt-Norge i februar ble 18,1 øre/kWh. Det er 1 øre over våre prognoser og 26 øre lavere enn samme måned i fjor. Sør-Norge opplevde dalende priser, men fortsatt på et høyt nivå på ned mot 100 øre/kWh før Russland gikk til angrep på Ukraina. Invasjonen resulterte i en rask prisoppgang i overgangen til mars. Gjennomsnittsprisen i Sør-Norge i februar ble 120 øre/kWh. Dette var i tråd med våre prognoser og over det dobbelte av samme måned i 2021.

 

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Siden årsskiftet har det kommet uvanlig store nedbørsmengder. Den største delen av nedbøren har kommet fra Midt-Norge og nordover. Over tid har i tillegg til god magasinfylling, bygd seg opp et stort snølager som har tvunget vannkraftprodusentene til å produsere for fullt for å gjøre plass til smeltevannet i magasinene. Det har også vært mye vind som har resultert i rekordhøy produksjon fra vindkraften i de nordlige områdene av Norge og Sverige. Den milde vinteren har også begrenset forbruket slik at det har vært et stort kraftoverskudd i disse områdene. Dette overskuddet har ikke strømnettet nok kapasitet til å overføre sørover og dermed har vi hatt vedvarende lave priser i Midt- og Nord-Norge den siste tida.

Sør-Norge fikk også betydelige nedbørsmengder i februar. Høy produksjon fra vindkraft i Nord-Europa førte stor import til Sør-Norge på kablene fra Tyskland, Nederland og Danmark. Nedbør og import har styrket hydrologien betraktelig. Det gjør at situasjonen er mindre anstrengt enn den så ut til å kunne bli tidligere i vinter og prisen falt jevnt og trutt gjennom det meste av februar. Hydrologien er imidlertid fortsatt svakere enn normalt.

Russlands angrep på Ukraina førte raskt til panikk i det europeiske energimarkedet. Frykten for stopp eller begrensninger i gasstilførselen fra Russland førte til kraftig oppgang i gass- og strømprisene i Europa. I de nordlige prisområdene i Norge og Sverige er produksjonspresset fortsatt så stort at den eksplosive prisveksten det meste av Europa opplever, ikke påvirker strømprisene her. Sør-Norge er tettere knyttet til kontinentet og prisene gikk raskt opp i overgangen til mars. Oppgangen er imidlertid langt mindre enn det de opplever lengre sør i Europa.

 

Hva kan vi forvente oss fremover?

I de nordlige prisområdene vil fortsatt vannkraftprodusentene oppleve produksjonspress fremover. Det er overhengende fare for betydelig vanntap gjennom snøsmeltingen. Derfor forventer vi at prisen i Midt-Norge vil holde seg på omtrent samme nivå. Variasjon i vind vil trolig bare gi beskjedne prissvingninger.

Hva som skjer lengre sør er langt vanskeligere å spå. Panikken i gassmarkedet førte til en eksplosiv vekst i strømprisene i Europa. Store risikopremier ble priset inn. Enn så lenge er det ikke observert noen nedgang i gassleveranser fra Russland. En skal være forsiktig med å spå hva Putin kommer til å gjøre. Det som imidlertid er sikkert, er at inntektene fra gasseksport til Europa er svært viktig for Russland. Samtidig er gassleveransene svært viktig for Europa. Derfor sitter det nok langt inne for begge parter å sanksjonere gassleveransene. Skulle gassleveransene strupes vil det få store konsekvenser for det europeiske energimarkedet.

Per 11.mars har den verste panikken i markedet roet seg og prisforventningene er redusert noe. Markedet er imidlertid svært nervøst og det er veldig vanskelig å spå hvor dette kommer til å ende. Det kommer til å bli svært høye priser i Europa det kommende året, men hvor høye? Det nordiske energisystemet er svært væravhengig. I Sør-Norge er man avhengig av mye nedbør dersom man ikke skal få høye priser gjennom hele 2022. Vi forventer en marspris på rundt 200 øre/kWh. I Midt-Norge kan vi få lave priser i lang tid fremover, men en tørr sommer og høst vil potensielt kunne gi svært høye priser også her.