Markedskommentar mars 2021

11. mars 2021
Markedskommentar mars 2021

I februar fikk strømprisen mye oppmerksomhet i media. I Midt-Norge ble gjennomsnittsprisen 44,1 øre/kWh. Det er 1,4 øre lavere enn i januar. I februar i fjor var prisen 13,9 øre/kWh, mens den i 2019 også var 44,1 øre/kWh. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 48,2 øre/kWh. I Norge hadde Østlandet høyest pris med 54,5 øre/kWh, mens Nord-Norge endte lavest med 42,5 øre/kWh. I første del av februar var prisen svært høy og vi opplevde enkelttimer over 2 kr/kWh.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Det kalde været vi opplevde i januar, fortsatte i februar. Kulde gir høyt forbruk og som oftest også lite vind. Dermed var det et beskjedent bidrag fra vindkraft og i praksis opp til vannkraft + eventuell import å dekke behovet. Selv om vannkraften gikk for fullt stort sett hele januar, var det fortsatt rikelig med vann igjen i magasinene. Vi hadde altså mer enn nok energi tilgjengelig. Den store utfordringen ligger i at strømmen må produseres i samme øyeblikk som den skal brukes. Det gjør at vi i de periodene med høyest forbruk, får problemer med å skaffe nok effekt og strømprisen presses naturlig nok i været.

Medio februar var den lange kuldeperioden over. Det ble varmere, våtere og mer vind. Økt vindkraftproduksjon og lavere forbruk sendte raskt strømprisen nedover. Totalt sett fikk Norge 76% av normalnedbøren i februar. På månedens siste dag var prisen i Midt-Norge kommet ned i 24,8 øre/kWh som gjennomsnitt over døgnet. På dager med mye vind har vi opplevd at prisen i Midt-Norge er klart lavere enn i Sør-Norge. Dette skyldes ikke bare vindkraftutbyggingene i Midt-Norge. Kanskje vel så viktig er den massive vindkraftutbyggingen nord i Sverige og den begrensede overføringskapasiteten sørover. I Sverige er det meste av både vind- og vannkraft plassert i nord, mens det aller meste av befolkningen holder til i sør. Når overføringskapasiteten til Sør-Sverige er fylt opp må overskuddskraften gå andre steder som til Midt-Norge. Det er hovedårsaken til at vi forventer at Midt-Norge blir et lavprisområde de nærmeste årene.

Hva kan vi forvente oss fremover?

I innledningen av mars har trenden med store prisforskjeller mellom nord og sør fortsatt. Det har den gjort også på dager med lite vind. Det viser at vannkraftprodusentene i nord sterkt ønsker å redusere nivåene i vannmagasinene. Nord i Sverige er både vann- og snømagasinene over normalen og dermed er produksjonsviljen stor. Vi forventer at denne trenden fortsetter, men at prisområdene i sør vil nærme seg de nordlige områdene.
Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var rundt 0 i første del av februar. Ved utgangen var den på +4,5 TWh. Dette er et langt mindre overskudd enn det vi hadde i store deler av 2020, men like fullt et overskudd som raskt kan komme til å sette press på strømprisene dersom vi kommer inn i en våt værtrend. Ved månedslutt ligger magasinfyllingen i Norge rundt 55 %. Det er høyere enn normalt for årstiden.

Prisene på olje og CO2-kvoter steg jevnt og trutt i februar. Dermed øker prisene på alternativ kraft og det trekker kraftmarkedet opp. Fortsatt er imidlertid det nordiske kraftmarkedet hovedsakelig styrt av vær og vind. Værprognosene fremover indikerer noe mindre nedbør og litt kaldere enn normalt. Vi forventer derfor at gjennomsnittsprisen mars blir 28 øre/kWh i Midt-Norge og 35 øre/kWh for den fellesnordiske systemprisen. Vi tror prisen i Midt-Norge kommer til å holde seg omtrent på det nivået utover våren, mens systemprisen vil synke gradvis.