Markedskommentar mars 2020

4. mars 2020
Markedskommentar mars 2020
Den laveste spotprisen for februar siden februar i år 2000

Den laveste spotprisen for februar siden februar i år 2000. Spotprisen for februar ble 13,9 øre i Midt-Norge. 1,3 øre høyere enn resten av Sør-Norge. Prisen er 9,3 øre lavere enn i januar, og 5 øre lavere enn hva prognosen var da måneden startet.

Hvorfor falt strømprisen i februar?

I Norge fikk vi 180 % av normal nedbør i januar. Sverige fikk 113 % av normalen. Gjennomsnittstemperaturen for Norden 4 grader varmere enn normalt for måneden. I tillegg var det svært vindfullt.

Vinteren 2019/20 er den varmeste som er målt i Norge siden Meteorologisk Institutt startet målingene i 1900. Denne vinteren er også den nest våteste. Sist uke kom NVE med en rapport som viste at det ligger 64 TWh med snø i Norge. Det tilsvarer nesten 50 % av det årlige kraftforbruket i Norge.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til februar på +17 TWh. Ved utgangen var den på ca + 27,5 TWh. Forbruket til nå i år er tilsvarende 74,3 TWh mot 79,8 TWh i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 7,3 %.

Kjernekraften i Sverige og Finland gikk på 95% av installert effekt. Både kull og gass falt i løpet av februar, mens CO2-kvoteprisen var uendret. Omregnet til strømpriser utgjorde nedgangen ca 1,5 øre lavere pris.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Mars fortsetter som februar. Vi skal fortsatt ha det litt mildere, våtere og mer vindfullt enn normalt når vi ser Norden under ett. Det ser vi igjen i strømprisen. I forrige rapport, primo februar, var mars priset rundt 18 øre. Dagens prognose tilsier at mars vil bli levert rundt 12 øre/kWh. Om det slår til, vil det som for februar, være laveste månedspris for mars på 20 år.

Denne ukes værprognose tilsier at værtrenden vi har nå vil holde noen uker til. Det gir et klart signal om at prisene vil holde seg lave, i hvert fall til over sommeren. På kraftbørsen Nasdaq handles de neste 2 kvartalene (april-september) til 12 øre/kWh når dette skrives.

I tillegg har vi koronaviruset og effektene av det i markeder og økonomier. Vi ser at det virker inn globalt på alle typer varehandel og -produksjon. I neste omgang vil det forårsake et lavere energiforbruk, som igjen gir lavere priser enn normalt.

Det eneste som nå bidrar til en høyere strømpris er svekkelsen av den norske kronen. All engroshandel på kraftbørsen skjer i euro. Vi har denne uka sett «all time high» for €/NOK med over 10,40. Det utgjør fort et øre eller to vekslet til en strømpris i øre/kWh.

Slik det ser ut nå vil gjennomsnittsprisen for hele 2020 kunne bli mer enn en halvering av prisen i 2019 (16,5 øre/kWh mot 38 øre i fjor). For en enebolig utgjør dette rundt kr 4.500 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret. Så får tiden vise om dette blir fasiten.