Markedskommentar mai 2021

6. mai 2021
Markedskommentar mai 2021

Spotprisen for Midt-Norge ble 27,8 øre/kWh i april. Det er 2,4 øre høyere enn i mars og 5 øre høyere enn våre prognoser. I april i fjor var prisen 5,3 øre/kWh, mens den i april 2019 var 39,8 øre/kWh. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 38,0 øre/kWh. For andre måned på rad har prisen i nord vært omtrent halvparten av prisen i sør. Midt- og Nord-Norge har mer eller mindre hatt lik pris, mens de 3 prisområdene i Sør-Norge endte på 44-45 øre/kWh.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

April ble innledet med påskeferie. Ferie betyr lavere forbruk. Påska bød også på uvanlig mye vind og med det fikk vi et kraftoverskudd. Det gav priskollaps. I Sverige, Finland og Danmark var det flere timer med negativ strømpris, mens i Norge kom den ned i 4 øre/kWh på det laveste. Etter påske ble det ei normalisering av forbruket og prisen kom tilbake på omtrent samme nivå som i mars.

Videre dreide været i en kald og tørr retning. Denne værtypen vedvarte ut april. Det kalde været holdt forbruket oppe og utsatte snøsmeltingen. Dermed har fyllingsgraden i vannmagasinene blitt redusert uke for uke. Etter hvert kom vi i en situasjon der tilgjengelig effekt ble sterkt redusert. Det skjedde til tross for at fyllingsgraden i vannmagasinene lå godt over normalen for årstiden. Årsaken var en skeivfordeling av vannet der det aller meste lå i flerårsmagasin, mens mange sesongmagasin gikk tomme. Kombinasjonen begrenset tilgjengelig effekt, høyt forbruk og lite vind gav et kraftig prishopp den siste uka i april, spesielt for områdene i nord som har hatt lavest priser. De store prisforskjellene i Norden ble mer eller mindre vasket bort og prisene lå over 50 øre/kWh de fleste dagene.

Hydrologisk balanse

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige økte fra den var rundt 0 i starten av februar til den nådde toppen på +13 TWh i midten av april. Da begynte vi å nærme oss et nivå som med vedvarende vått vær kunne ført til svært lave priser over lengre tid. Omleggingen til tørt vær snudde trenden og ved utgangen av april var overskuddet redusert til +9 TWh. Ved månedslutt var magasinfyllingen i Norge 37%. Medianen for tilsvarende tidspunkt for årene 2001-2020 er 31%.

Store prisforskjeller

De store prisforskjellene mellom nord og sør er et direkte resultat av energipolitikken de senere årene med storstilt vindkraftutbygging i midt og nord både i Norge og Sverige, økt utveksling mellom kontinentet og prisområdene i sør, samt lav overføringskapasitet mellom nord og sør. I fjor var det så mye vann i systemet og nedsatt overføringskapasitet ut av Norge at vi ikke fikk se noe til denne effekten, men nå har realitetene virkelig kommet til syne. Effekten er langt større enn de aller fleste så for seg, og vi må forvente store prisforskjeller i lang tid fremover.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Snøsmeltingen lar enn så lenge vente på seg, men værprognosene tyder på at den kommer skikkelig i gang fra midten av mai. Frem til det vil det fortsatt være begrenset tilgjengelig effekt som presser prisene opp, spesielt på vindfattige dager. Så fort snøsmeltingen kommer skikkelig i gang vil effektproblematikken forsvinne og prisene vil gå ned. Prisforskjellene innad i Norge vil trolig bli lavere enn det vi har sett de siste to månedene. Vi forventer at områdeprisen i Midt-Norge i mai blir rundt 35 øre/kWh og den fellesnordiske strømprisen 40 øre/kWh. De sørlige prisområdene i Norge forventes å ende rundt 41 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen vil være sterkt avhengig av når snøsmeltingen kommer i gang.
Fossilprisene har gått opp i april. Det gir økte marginalkostnader på kull- og gasskraft. På kontinentet er strømprisen sterkt avhengig av marginalkostnadene på kull og gass. Det påvirker igjen oss. Dette sammen med redusert hydrologisk balanse og høye spotpriser har gitt oppgang på kraftbørsen Nasdaq. I skrivende stund handles juni og juli til henholdsvis 33 og 31 øre/kWh. Gjennomsnittprisen for hele 2021 forventes å bli rundt 30 øre/kWh i Midt-Norge. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt 4000 kr i økte strømkostnader sammenlignet med fjoråret.