Markedskommentar mai 2020

6. mai 2020
Fossen

Spotprisen for april ble 5,3 øre i hele Norge. Prisen er nesten 5 øre lavere enn i mars, og 1 øre lavere enn hva prognosen sa tidligere.

Laveste spotprisen for april noen gang

Dette er den laveste spotprisen for april siden Energiloven trådte i kraft i 1991! Så vidt vi har bragt i erfaring er det kun to ganger tidligere at Norge har hatt en rimeligere gjennomsnittlig månedspris; i juli 2000 og august 1998.

Hvorfor falt strømprisen videre i april?

Det blir en reprise fra tidligere i år. Værtrenden fra i vinter fortsatte i april. Det var vått og vindfullt. Sør-Norge hadde i tillegg varmere enn normalt. Snitt-temperaturen for Norden under ett var 2 gr over normalen. I Norge fikk vi 118 % av normal nedbør i april.

Corona effekten vedvarer

Effekten av corona-viruset vedvarer, og vil nok gjøre det i lang tid fremover. Det påvirker etterspørselen etter olje, gass og kull. Og effekten av nedstenging av arbeidsplasser i hele Europa begynner å vise seg i form av lavere etterspørsel. Det holder nede prisforventningene fram i tid.

Hydrologisk balanse

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til april på +30 TWh. Ved utgangen var den på 27,5 TWh. Det er rekordhøyt for årstiden. Foruten mye nedbør bidrar lavere forbruk (137 TWh til nå i år, mot 142 TWh i fjor) til høyere hydrologisk balanse.
I tillegg har vi hatt en betydelig økning i vindkraftproduksjon. Og mange flere vindturbiner er under bygging.

Kjernekraften i Sverige og Finland har redusert produksjonen, og er nå nede på 78% av installert effekt. Det forventes at produksjonen vil bli enda lavere da dagens strømpriser ligger under marginalkostnadene for produksjon av kjernekraft.
I fjor hadde Norge og Sverige på denne tiden importert 2,1 TWh. I år har vi eksportert 8,7 TWh. På tross av dette, har vi altså strømpriser som er historisk lave.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Spotprisen i mai forventes å bli litt høyere enn i april. Rundt 9 øre/kWh. Årsaken er prognoser om en svært kald mai, der snøsmeltingen i fjellet blir forsinket.

På kraftbørsen Nasdaq handles juni-juli rundt 5-6 øre/kWh, august til 9 øre og september til 15 øre. Siste kvartal 2020 handles til 22,5 øre når dette skrives.

Analysene vi har tilgang til sier at den hydrologiske balansen vil holde seg sterk gjennom hele 2020 og utover i 2021. I tillegg har vi koronaviruset og effektene av det i markeder og økonomier. Det vil påvirke oss i lang tid, og vi ser det igjen i strømprisen for de kommende år, hvor prisforventningene for 2021 er på 25 øre og 2022 er i dag omsatt for 29 øre/kWh.

Det eneste som nå bidrar til en høyere strømpris er svekkelsen av den norske kronen. All engroshandel på kraftbørsen skjer i euro. I dag er kursen for €/NOK 11,20, noe som er svært høyt i et historisk perspektiv.

Gjennomsnittsprisen for hele 2020 ligger an til å bli rundt 15 øre/kWh mot 38 øre i fjor. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 4000 – 6000 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret. Tiden vil vise om dette blir fasiten…