Markedskommentar kraft juli 2021

9. august 2021
shutterstock_370966001
Sommerstemning i skogen

I inngangen av juni var det høye priser for årstiden før vi etter hvert fikk et markant prisfall. Fra medio juni begynte prisene å stige igjen. Denne trenden varte langt inn i juli og resulterte i rekordhøy julipris i Sør-Norge. Vi har de siste månedene opplevd store prisforskjeller mellom prisområdene i Norge. Prisforskjellene økte ytterligere i juni og juli. I Midt-Norge har prisen i juli vært dobbelt så høy som i Nord-Norge, men fortsatt 12 øre/kWh lavere enn på Sørlandet. Spotprisen for Midt-Norge ble 35,7 øre/kWh i juni og 47,4 øre/kWh i juli. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 44,2 øre/kWh i juni og 56,0 øre/kWh i juli.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Det varme, tørre og vindfattige været vi hadde i mai, fortsatte inn i juni. Lite tilsig fra regn gjorde at vannkraftprodusentene hadde full kontroll under snøsmeltingen. I kombinasjon med for det meste lite vind både i Norden og på kontinentet ga dette høye priser for årstiden. I midten av juni endret været seg. Vått vær og vind sendte prisene raskt nedover. Som vi har sett tidligere er prisen i Midt- og Nord-Norge sammen med de to nordligste prisområdene i Sverige sterkt påvirket av vind. Disse områdene har et massivt kraftoverskudd og begrenset overføringskapasitet sørover. Dermed blir prisene raskt presset nedover i takt med økt vindkraftproduksjon. Siste halvdel av juni og det meste av juli bød igjen på varmt, tørt og vindfattig vær. Denne værtrenden løftet spotprisen dag for dag og i juli har vi hatt et uvanlig høyt prisnivå.

Sørover i Europa er gass- og kullkraft en viktig del av energimiksen og strømprisen er tett linket opp til marginalprisene på kull- og gasskraft. Råvareprisen på kull og gass har siden mars hatt en voldsom oppgang og prisen på CO2-kvoter er nesten doblet siden nyttår. I Norden er ikke prisen like tett linket til fossilprisene, men de har vært med på å løfte strømprisen betydelig også her. Høye fossilpriser, lite vind og vannmagasin godt under normalen er de tre viktigste faktorene til at vi nå opplever høye priser. Sørover i Europa er prisene enda høyere. Så selv om prisen i Sør-Norge har vært rekordhøy i juli, er den fortsatt blant de billigste i Europa.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Værprognosene indikerer ustabilt vær de nærmeste ukene med lavtrykk som kommer inn fra vest fra tid til annen. Nedbørsmengdene er usikre, men det ser ikke ut til å bli store avvik fra normalen. Dersom disse prognosene slår til, vil vannmagasinene holde seg på et lavt nivå. Det kreves nå betydelige nedbørsmengder over tid for at hydrologien igjen skal sette press på prisen. Med svak hydrologi i Norden og høye priser på kontinentet må vi derfor forvente et høyt prisnivå videre fremover. Vinden vil på sin side potensielt kunne presse prisen ned på svært lave nivå i perioder.

Vi forventer at områdeprisen i Midt-Norge i august blir rundt 47 øre/kWh og den fellesnordiske systemprisen 55 øre/kWh. På siste handelsdag i juli på kraftbørsen Nasdaq ble septemberkontrakten og 4.kvartal begge omsatt til 54 øre/kWh. Disse refererer til den fellesnordiske systemprisen. Det viser at markedet tror på et høyt prisnivå resten av året. Med økende priser på kontinentet og kraftoverskudd i nord, er imidlertid utfallsrommet stort. I fjor så vi rekordlave priser gjennom store deler av året, mens vi i år ser et høyt prisnivå. Vi må regne med at det i fremtiden blir større svingninger i strømprisen enn hva vi har vært vant til tidligere.

Gjennomsnittsprisen for hele 2021 forventes å bli rundt 41 øre/kWh i Midt-Norge. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt 6200 kr i økte strømkostnader sammenlignet med fjoråret.