Markedskommentar juni 2020

8. juni 2020
Markedsprisen juni

Spotprisen (systemprisen) for mai ble 9,2 øre/kWh for hele Nord Pool spotområde. I Midt-Norge ble prisen 9,6 øre. Systemprisen er 3,2 øre høyere enn i april, og 4,3 øre høyere for Midt-Norge. Dette er i tråd med prognosen vi hadde i forrige rapport.

Selv om prisen er noe høyere i mai enn i april, må vi tilbake til år 2000 for å finne en lavere snittpris for mai.

Hvorfor ble strømprisen mai som den ble?

Først 3 uker av mai var svært kald, og nedbøren som kom var hovedsakelig som snø. Det stoppet snøsmeltingen og forbruket var høyere enn normalt. Det var nok til å løfte strømprisen fra rundt 5 øre i april til 15 øre medio mai. En varm avslutning på måneden fikk fart i snøsmeltingen og prisene falt tilsvarende, og siste uka i mai hadde spotpriser fra 3-5 øre.

Prisen på olje, gass og kull og CO2-kvoter steg litt i mai, men med dagens situasjon med rekord mye snø i fjellet er all prising i det nordiske kraftmarkedet styrt av snøsmelting og vind – enn så lenge.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til mai på +27,5 TWh. Ved utgangen var den på +23,5 TWh. Det er rekordhøyt for årstiden.

I tillegg har vi hatt en betydelig økning i vindkraftproduksjon. Og mange flere vindturbiner er under bygging.

Kjernekraften i Sverige og Finland har redusert produksjonen, og var i mai nede på 64% av installert effekt. Tradisjonelt gjennomfører kjernekraftverkene revisjoner ila. sommeren, så det ventes ikke større endringer i dette de neste måneder.

I fjor hadde Norge og Sverige på denne tiden importert 2,0 TWh. I år har vi eksportert 11,0 TWh. På tross av dette, har vi altså strømpriser som er historisk lave.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Spotprisen i juni forventes den laveste som noensinne er registrert. Rundt 4 øre/kWh som snittpris for Norden, og ett øre høyere i Midt-Norge. Årsaken er svært store tilsig fra snøsmeltingen, og prognoser om en varm juni. Markedet legger til grunn at det vil bli et større vanntap enn tidligere prognosert (hurtigere smelting). Av den grunn er prisene lengre fram litt høyere enn for en måned siden.

På kraftbørsen Nasdaq handles juli rundt 6 øre/kWh, august til 11 øre og september til 17 øre. Siste kvartal 2020 handles til 24 øre når dette skrives.

Analysene vi har tilgang til sier at den hydrologiske balansen vil holde seg sterk gjennom hele 2020 og utover i 2021. I tillegg har vi koronaviruset og effektene av det i markeder og økonomier. Det vil påvirke oss i lang tid, og vi ser det igjen i strømprisen for de kommende år, hvor prisforventningene for 2021 er på 26 øre og 2022 er i dag omsatt for knappe 29 øre/kWh.

Den norske kronen har styrket seg i takt med økte oljepriser. All engroshandel på kraftbørsen skjer i euro. I dag er kursen for €/NOK 10,55, noe som er 70 øre lavere enn for en måned siden.
Gjennomsnittsprisen for hele 2020 ligger an til å bli rundt 14 øre/kWh mot 38 øre i fjor. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 4000 – 6000 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret.