Markedskommentar juli 2020

3. juli 2020
Markedskommentar juli 2020
Vi ønsker alle en fortsatt god sommer!

Spotprisen for juni ble 3,4 øre/kWh. Prognosen vi hadde for juni var 4 øre/kWh. For Midt-Norge er spotprisen 6,2 øre lavere enn i mai. For hele Nord Pool spotområde er prisen 5,8 øre lavere. Bak disse lave strømprisene finner vi forskjeller mellom nord og sør i Norge og mellom landene i Norden. Lavest pris finner vi i Sør-Norge med en snittpris på 1,6 øre mens Sør-Sverige, Danmark og Finland hadde priser mellom 25 og 32 øre!  For Norge og den felles nordiske systemprisen er årets spotpris for juni den laveste månedsprisen som noen gang er registrert. Den gamle lavprisrekorden var fra juli i 2000 (5,2 øre), tett fulgt av august 1998 (5,4 øre).

Hvorfor ble strømprisen juni som den ble?

En svært varm juni satte fart i snøsmeltingen. Med store snømengder i fjellet ga det store tilsig til vannkraftverkene og stor vilje til produksjon for å begrense vanntap og mulige flomsituasjoner.
Samtidig har overføringskapasiteten fra Norge til Sverige, Danmark og Nederland vært til dels svært redusert, slik at mye kraftproduksjon har vært innelåst i Norge.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til juni på +23,5 TWh. Ved utgangen var den på +20 TWh. Det er fortsatt rekordhøyt for årstiden.

I tillegg har vi hatt en betydelig økning i vindkraftproduksjon. Og mange flere vindturbiner er under bygging. Daglig middelproduksjon av vindkraft i Norge er i dag rundt 600 MW hver time, eller tilsvarende fem Trollheim kraftverk på full effekt.

Priser på olje, gass, kull og CO2-kvoter

Prisene på olje, gass og kull og CO2-kvoter steg en del i juni, men med dagens hydrologiske situasjon er prising i det nordiske kraftmarkedet styrt av vær og vind – enn så lenge.

Kjernekraften i Sverige og Finland har kjørt på redusert effekt også i juni. Delvis pga. lave priser og delvis pga. revisjoner. Men svensk kjernekraft har de siste dagene økt produksjon pga. en anstrengt situasjon i Sør-Sverige (som følge av bla. lav overføringskapasitet fra Norge). I fjor hadde Norge og Sverige på denne tiden importert 0,3 TWh. I år har vi eksportert 11,8 TWh. På tross av dette, har vi altså strømpriser som er historisk lave.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Spotprisen i juli forventes å bli like lav som juni – mellom 3-4 øre/kWh. Årsaken er fortsatt store tilsig fra snøsmeltingen i kombinasjon med lavt forbruk i ferietiden. Vannkraftprodusentene må kjøre hardt for å ha plass til nedbøren fram til neste vinter, samtidig som værprognosene for den kommende måneden viser over normalt både med vind og nedbør.

På kraftbørsen Nasdaq handles august rundt 8,5 øre/kWh, september til 13 øre. Siste kvartal 2020 handles til 21 øre når dette skrives.

Gjennomsnittsprisen for hele 2020 ligger an til å bli rundt 14 øre/kWh mot 38 øre i fjor. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 4000 – 6000 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret.

Analysene vi har tilgang til sier at den hydrologiske balansen vil holde seg sterk resten 2020 og utover i 2021. I tillegg har vi koronaviruset og effektene av det i markeder og økonomier. Det vil påvirke oss i lang tid, og vi ser det igjen i strømprisen for de kommende år, hvor prisforventningene for 2021 er på 25 øre og 2022 er i dag omsatt for knappe 28 øre/kWh.