Markedskommentar januar 2022

11. januar 2022
Vinterbilde
Foto: Kjell Sæther

2021 ble et spesielt år for strømmarkedet. Vi gikk inn i året med høy magasinfylling og et rekordbillig år friskt i minnet.

Prisutvikling 2021

En kald januar med høyt forbruk og lite vind førte til rask prisstigning, men fortsatt var det relativt normale nivå. Som normalt gikk prisen ned i mars og april, men så snudde utviklingen igjen. Gjennom sommeren fortsatte prisene å stige jevnt og trutt til uvanlige høye nivåer for årstiden. På Vestlandet registrerte mange målestasjoner den klart tørreste sommeren i historien, og mange sesongmagasin gikk etter hvert tomme. Høsten bød på mye nedbør i Midt- og Nord-Norge, som bidro til å trekke prisene ned i disse områdene. I Sør-Norge fortsatte prisene å stige til nivåer ingen hadde sett for seg. Rekord på rekord ble satt i takt med den økende energikrisen i Europa og stadig lavere magasinfylling. Dette førte til enorme prisforskjeller innad i landet, en utvikling som fortsatte året ut. Strømprisen ble med ett et betent politisk tema og heftig debattert i media.

Gjennomsnittsprisen for 2021 i Midt-Norge ble 42 øre/kWh. Det er historisk sett en høy pris, men ingen rekord. Så sent som i 2018 var prisen høyere. Det samme var også tilfelle i 2008 og 2010. I Nord-Norge var prisen lavere med 35,7 øre/kWh. I sør ble det derimot satt klare rekorder. Alle de tre prisområdene i Sør-Norge endte med priser rundt 76 øre/kWh. Prisforskjellene var størst på tampen av året. I desember var gjennomsnittsprisen i Midt-Norge 60,8 øre/kWh, mens den i Sør-Norge var 177 øre/kWh. De store prisforskjellene mellom nord og sør kommer som et resultat av et økende kraftoverskudd i nord og svært begrenset overføringskapasitet sørover. Samtidig har de høye prisene i Europa løftet Sør-Norge til nye nivå.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Inn i det nye året ble det et værskifte både i Norden og på kontinentet. Høyere temperaturer, vind og nedbør har dempet noe av presset. Med utsikter til store nedbørsmengder og mye vind i januar, er det ingen ting som tyder på at det skal bli skyhøye priser i Midt-Norge med det første. Får vi imidlertid en skikkelig kuldeperiode i vinter er potensialet fortsatt til stede. Så fort de nordlige områdene i Norge og Sverige ikke produserer nok kraft til å dekke forbruket og samtidig, og fyller hele den tilgjengelige overføringskapasiteten sørover, vil de høye prisene i sør smitte nordover. Det var dette som skjedde i månedsskiftet november/desember da vi i en periode hadde svært høye priser også i Midt-Norge.

I Sør-Norge forventer vi at prisene vil holde seg høye gjennom hele vinteren. Spørsmålet er hvor høye de blir. Det avhenger mye av prisnivået på kontinentet. Sør-Norge har ikke kapasitet til å opprettholde full eksport på overføringene til Europa gjennom hele vinteren. Det er nødvendig med perioder med import på overføringene til Tyskland, Danmark og Nederland gjennom vinteren for å kunne opprettholde full eksport til Storbritannia som har høyest pris. Første steg er å importere på natt. For å få import må prisen settes høyere enn i området man skal importere fra.

Det er den dyreste kraften man er avhengig av for å dekke forbruket som setter prisen. I Europa er det for tiden stort sett gasskraft som definerer prisen, men i perioder med mye vind, er man ikke lenger avhengig av gasskraft og da faller prisen brått. Gasslagrene i Europa er lave og usikkerhet rundt leveranser spesielt fra Russland gjør gassmarkedet svært nervøst. Marginalprisen på gasskraft ligger i skrivende stund på rundt 230 øre/kWh, men kan endre seg mye på kort tid.
Vi forventer at januarprisen ender rundt 41 øre/kWh i Midt-Norge. Det vil i så fall være lavere enn i januar i fjor. I Sør-Norge er situasjonen en helt annen, der vi antar at det vil lande på en pris rundt 150 øre/kWh.