Markedskommentar januar 2021

11. februar 2021
Ringer i vann

Spotprisen for Midt-Norge ble 15,1 øre/kWh i desember. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 21,3 øre/kWh. Dette er rett i underkant av prognosene vi hadde for områdeprisen, mens det er rett i overkant for den fellesnordiske systemprisen. Nord- og Midt-Norge hadde 6-7 øre lavere pris enn de øvrige prisområdene i landet. Selv om prisene i Norge gikk mye opp fra november, var prisene historisk sett på et lavt nivå. Det er det fortsatt store prisforskjeller i Norden. Prisene i Sør-Sverige, Danmark og Finland endte mellom 33 og 42 øre. For hele 2020 sett under ett, endte prisen i alle de norske prisområdene mellom 9 og 10 øre, mens den fellesnordiske systemprisen ble 11,6 øre. Dette er den laveste årsprisen som noen gang er registrert. I 2019 var prisen i Midt-Norge 38 øre, mens gjennomsnittet for de 10 foregående årene er 32 øre.

 

Hvorfor ble strømprisen desember som den ble?

Desember var usedvanlig tørr og spesielt tørr i Midt-Norge. Norge fikk bare 52 % av normalnedbøren. En tørr desember betyr som oftest også kulde, men i stedet var det temperaturer langt over normalen. Varmen holdt forbruket nede og vannkraftprodusentene opplevde fortsatt sterkt press for å få ut vann av breddfulle vannmagasin. Til sammen gjorde dette at prisen holdt seg lav det meste av måneden. Sørover i Norge er det for det meste høyereliggende vannmagasin som på denne tiden av året gir liten risiko for store tilsig. I tillegg er eksportkapasiteten langt høyere. Dette ga klart høyere priser og i enkelte perioder koblet disse prisområdene med prisene nedover Europa.

Helt på tampen av året endret temperaturene seg markant. Vi gikk inn en kald periode og med det markant høyere forbruk. Strømprisene reagerte raskt på værendringen. På nyttårsaften var prisen i Midt-Norge 25 øre. Bare 4 dager tidligere var den 8 øre.

I 2019 var både produksjon og forbruk i Norge 133 TWh. I 2020 har vi produsert 153 TWh, mens forbruket gikk marginalt opp fra året før til 133 TWh. Det betyr at vi i 2020 hadde en nettoeksport på 20 TWh. I tillegg regner med at vann tilsvarende 15 TWh gikk forbi turbinene uten at det ble produsert strøm av det. Det er det våte og vindfulle været som er hovedårsaken til den økte produksjonen. I tillegg bidrar installasjon av nye kraftverk, hovedsakelig vindkraftverk.

 

Hva kan vi forvente oss fremover?

Prisoppgangen på tampen av fjoråret har fortsatt videre inn i det nye året. Det er kaldt og lite vind over store deler av Nord-Europa. Det har gitt priser vi ikke har sett på lang tid. Snittprisen per 8. januar er 44 øre/kWh som en fellesnordisk pris og 46 øre i Midt-Norge. Det kalde været ser ut til å fortsette fremover. Vinters tid vil kaldt vær også gi lite nedbør og mindre vind. Markedet forventer derfor at snittprisen for januar vil bli rundt 45 øre både som områdepris og for hele Norden.

Vi må imidlertid ikke glemme det hydrologiske overskuddet vi kommer inn i 2021 med. Skulle vi få en omlegging til mildt og vått (og vindfullt) vær, vil prisene raskt kunne falle med både 10 og 20 øre igjen.   

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen».  Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved årsskiftet på +18 TWh. Et så massivt overskudd legger press på strømprisene, men om de nåværende værprognosene slår til, vil dette overskuddet raskt reduseres. Det borger i så fall for at vi fremover går mot et, i historisk perspektiv, mer «normalt» prisnivå enn det vi opplevde i 2019.

På kraftbørsen Nasdaq handles februar rundt 40 øre/kW og mars til 33 øre/kWh når dette skrives. Prognosene for hele 2021 ligger på rundt 32 øre. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 4400 i høyere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret og rundt kr 1200 lavere enn i 2019.