Markedskommentar januar 2020

10. januar 2020
Fjord og fjell

Spotprisen for desember ble 35,8 øre i Midt-Norge. 2,2 øre lavere enn resten av Sør-Norge. Prisen er 6 øre lavere enn i november, og 5 øre lavere enn hva prognosen var ved inngangen til måneden. Dvs. at gjennomsnittlig spotpris for Midt-Norge ble 38,0 øre i 2019. For Sør-Norge er prisen 0,7 øre høyere. Snittprisen i 2019 ble 4,3 øre lavere enn snittprisen for hele 2018.

Hvorfor falt strømprisen i desember?

I Norge fikk vi 126 % av normal nedbør i desember. Sverige fikk 106 % av normalen. Temperaturen var i snitt for Norden 2 grader varmere enn normalt. I tillegg var det svært vindfullt.
Kjernekraften i Sverige gikk på 93% av installert effekt. CO2-kvoteprisen var relativt stabil i desember, mens prisen kull og gass falt med nesten 10%.
Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen var ved inngangen til desember på -7 TWh. Ved utgangen var den på ca – 3 TWh.

Lavere forbruk og strømpriser i desember

Forbruket i desember for Norge var 7 % lavere enn normalen. På årsbasis var forbruket i 2019 lavere enn i 2018 (- 2,0 TWh). Som omtalt i tidligere markedskommentarer,  skjer engros handel av strøm i euro. Kursen på €/NOK har vært stabil høy gjennom hele høsten, og kursen €/NOK var 10,13 den 2. desember. 30. desember var €/NOK falt til 9,85. Styrking av kronen gjør at strømprisen blir lavere. Denne endringen tilsier 1 øre lavere strømpris. Summen av ovennevnte ga en kraftig prisnedgang i desember.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Det nye året har startet som det gamle sluttet med mildt, vått og vindfullt vær. Det kan vi se igjen i strømprisene. I forrige rapport, primo desember, var januar priset til 44 øre. Dagens prognose tilsier at januar vil bli levert rundt 27 øre/kWh i Midt-Norge! Denne ukes værprognose tilsier at værtrenden vi har nå, vil holde seg de neste 4 uker. Det gir et klart prispress, og vi ser at markedet har senket sine prisforventninger betydelig. Eksempelvis var februarkontrakten priset til 40 øre/kWh 23. desember. Nå prises februar til 30 øre (8. januar).
Kull-, gass-, og CO2-markedet viser også svakhet i starten av 2020.

Vi fikk heller ikke den forventede svekkelsen av norske kroner. I vår kommentar for desember skrev vi «Normalt bruker norske kroner å svekkes mot euro i slutten av året. Når dette skrives er kursen 10,17. Iflg. DNB Markets kan krona svekke seg enda mer fram mot nyttår.» Det stikk motsatte skjedde og i dag er €/NOK 9,85. DNB Markets stiller spørsmål om dette vil vare, men økt uro i Midtøsten har gitt høyere oljepris, som igjen støtter opp om sterkere krone.

Slik det ser ut nå vil gjennomsnittsprisen for hele 2020 kunne bli 10 øre lavere enn i 2019. For en enebolig utgjør dette +/- kr 3.000 i lavere strømkostnad. Så får tiden vise om dette blir fasiten.