Markedskommentar februar 2022

9. februar 2022
_MG_1133
Strømmarkedet påvirkes av mange faktorer. Foto: Kjell Sæther

Da vi gikk inn i det nye året, lå det meste til rette for at vi skulle få høye strømpriser i Midt-Norge gjennom vinteren. Slik har det imidlertid ikke blitt. I de første dagene i januar var strømprisen relativt høy, men så gikk det bratt nedover og siden det har prisen stort sett pendlet rundt 15 øre/kWh. Gjennomsnittprisen i Midt-Norge i januar ble 26,4 øre/kWh. Sør-Norge er den rake motsetning. Selv om prisen har sunket noe gjennom januar, holder den seg fortsatt svært høyt med et gjennomsnitt på 140,6 øre/kWh.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Rundt årsskiftet fikk vi en markant værendring både i Norden og i resten av Europa som reduserte noe av presset på energiprisene. Det var imidlertid ekstremværet «Gyda» som virkelig knakk strømprisen i Midt-Norge. «Gyda» traff Midt-Norge 12-13.januar med enorme nedbørsmengder og sterk vind. Resten av januar fortsatte det med mildvær, mye nedbør og sterk vind. Det har gjort at strømprisen i Midt-Norge, Nord-Norge og de nordlige delene av Sverige ikke på noen måte har hentet seg inn igjen.

Det har vært stort produksjonspress på vannkraften for å ta unna alt vannet og i tillegg har vindkraften levert rekordproduksjon. Dermed har vi hatt et stort kraftoverskudd i nord som det ikke er kapasitet nok i nettet til å sende sørover og da blir prisene liggende på svært lave nivå.
Sør-Norge fikk i langt mindre grad merke «Gydas» herjinger. Nivåene i vannmagasinene der er uvanlig lave for årstiden og med tilknytning til et europeisk marked med skyhøye energipriser prises vannet naturlig nok høyt.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Den milde, våte og fuktige værtrenden ser ut til å fortsette gjennom hele februar. Dersom det slår til, vil vi få vedvarende lave priser i Midt-Norge. Skulle værtrenden snu og gi oss en solid kuldeperiode, vil prisen trolig stige veldig raskt, men sannsynligheten for det minker for hver dag som går. Inn i februar har Sør-Norge omsider fått betydelige mengder nedbør. Det er kjærkomment for å etterfylle lave vannmagasin. Det meste av nedbøren kommer imidlertid som snø, slik at det meste av effekten trolig først kommer under vårens snøsmelting.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige har styrket seg kraftig i januar og er ved inngangen til februar rundt normalen. Situasjonen er allikevel ikke normal. Ressurssituasjonen er svært skeiv. Sør-Norge har et underskudd på 10-12 TWh, mens de nordlige områdene har et tilsvarende stort overskudd. Dermed ligger det til rette for svært store prisforskjeller mellom nord og sør i lang tid fremover. Den hydrologiske balansen ser ut til å fortsette å styrke seg gjennom februar. Det økende overskuddet i de nordlige områdene gjør at det er en betydelig fare for priskollaps. Nord-Norge er mest utsatt for å få overfylte vannmagasin.

Vi forventer en februarpris i Midt-Norge på rundt 17 øre/kWh i Midt-Norge. I Sør-Norge ser det ut til at prisen vil synke litt, men den vil fortsatt være på et svært høyt nivå på rundt 120 øre/kWh. Gassprisen er viktig for strømprisen i Europa. Denne har gått noe ned gjennom januar, men markedet er svært nervøst. Uroen rundt Ukraina og leveranser fra Russland er et stort uromoment. Det vil uansett ta lang tid å gjenoppbygge gasslagrene i Europa. Vi må derfor forvente at gassprisene vil holde seg høye gjennom hele 2022. Dermed vil vi fortsatt måtte leve med et stort utfallsrom for strømprisen i lang tid fremover og spesielt Sør-Norge står i fare for å få høye priser over lang tid