Markedskommentar februar 2021

11. februar 2021
Markedskommentar nov19

Spotprisen for Midt-Norge ble 45,5 øre/kWh i januar. Dette var en tredobling fra desember som igjen var nesten en tredobling av den historisk lave prisen vi hadde i november. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 47,5 øre/kWh. Nord-Norge lå klart lavest i pris med 37,7 øre/kWh. Alle de andre nordiske prisområdene lå mellom 45 og 53 øre/kWh. Det er første gang siden januar i fjor at områdeprisene i Norden er på noenlunde likt nivå. For hele 2020 sett under ett, endte prisen i alle de norske prisområdene mellom 9 og 10 øre, mens den fellesnordiske systemprisen ble 11,6 øre. Dette er den laveste årsprisen som noen gang er registrert. I 2019 var prisen i Midt-Norge 38 øre, mens gjennomsnittet for de 10 foregående årene er 32 øre.

 

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Gjennom store deler av 2020 var det uvanlig mye vind og nedbør. Vannkraftprodusentene hadde store problemer med å ta unna alt vannet. I tillegg har den massive utbyggingen av vindkraft både her til lands og ikke minst i landene rundt oss, gjort strømprisen svært følsom for vind. I 2019 var både produksjon og forbruk i Norge 133 TWh. I 2020 ble det produsert 153 TWh, mens forbruket var på omtrent samme nivå som året før. Det betyr at vi i 2020 hadde en nettoeksport på 20 TWh. I tillegg regner man med at vann tilsvarende 15 TWh gikk forbi turbinene uten at det ble produsert strøm av det. Eksportkapasiteten var ikke stor nok til å ta unna og vi hadde et stort innestengt kraftoverskudd Norge. Det førte til at strømprisen kollapset.

Været så langt i 2021 har vært den rake motsetning av 2020 og det har snudd opp ned på kraftsituasjonen. Helt på tampen av 2020 endret temperaturene seg markant. Vi gikk inn en kald periode og med det markant høyere strømforbruk. Strømprisene reagerte raskt på værendringen. På nyttårsaften var prisen i Midt-Norge 25 øre. Bare 4 dager tidligere var den 8 øre. 4.januar hadde prisen økt til 44 øre. Kulden var kommet for å bli og vi har den med oss videre inn i februar. Kaldt vintervær betyr også som oftest lite nedbør og vind. I første halvdel av januar gjaldt dette værbildet også store deler av Nord-Europa. Dermed var det lite hjelp å få fra våre naboer. Vi kom inn i 2021 med bortimot fulle vannmagasin. Dermed hadde vi mer enn nok energi tilgjengelig, men med kaldt vær og lav vindkraftproduksjon, er det vanskelig å skaffe nok effekt i perioder. Da skyter prisen i været og kan i enkelttimer gi ekstreme utslag. Dette har blitt behørig omtalt i media.

 

Hva kan vi forvente oss fremover?

Høy vannkraftproduksjon og lite nedbør gjennom hele januar har raskt redusert det store hydrologiske overskuddet vi hadde med oss inn i 2021. Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen».  Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved årsskiftet på +18 TWh. Et så massivt overskudd legger et sterkt press på strømprisene. Dersom værtrenden vi har nå ikke blir brutt, forventes hele dette overskuddet å være borte innen midten av februar. Det borger for at vi går mot et, i historisk perspektiv, mer «normalt» prisnivå enn det vi opplevde i 2020.

Det kalde og vindfattige været ser ut til å fortsette i ukene fremover. Det gjør at vi forventer at Norden får en sterk kobling mot den tyske prisen. Vinden er svært avgjørende. Så fort vi får perioder med normalt eller over normalt vindnivå vil prisene reduseres betydelig. På kalde dager med effektproblematikk må vi forvente at det kan bli svært høye pristopper. Det så vi et godt eksempel på 1.februar da spotprisen i Midt-Norge i to enkelttimer var 2,08 kr/kWh. Totalt sett forventer vi at strømprisen i februar ender på omtrent samme nivå som januar gjorde.

På kraftbørsen Nasdaq handles mars rundt 44 øre/kW og april til 40 øre/kWh når dette skrives. Prognosene for hele 2021 ligger på rundt 36 øre. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 5200 i høyere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret og rundt kr 400 lavere enn i 2019.