Markedskommentar februar 2020

13. februar 2020
Markedskommentar febr 2020
Foto: Kjell Sæther

En oppsummering for januar viser at spotprisen ble 23,3 øre i Midt-Norge. 1,2 øre lavere enn resten av Sør-Norge. Prisen er 12,5 øre lavere enn i desember, og 10 øre lavere enn hva prognosen var ved årsskiftet. Dette er den laveste spotprisen for januar siden januar 2007.

Hvorfor falt strømprisen i januar?

I Norge fikk vi 175 % av normal nedbør i januar. Sverige fikk 177 % av normalen. Gjennomsnittstemperaturen for Norden 5-6 grader varmere enn normalt for måneden. I tillegg var det svært vindfullt.

Kjernekraften i Sverige og Finland gikk på 100% av installert effekt. Både kull, gass og CO2-kvoteprisen falt i løpet av januar, omregnet til strømpriser utgjorde nedgangen ca 3-4 øre lavere pris.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen var ved inngangen til januar på -3 TWh. Ved utgangen var den på ca + 17 TWh. Det er en nokså ekstrem endring på så kort tid.

Forbruket i januar var 14,2 TWh mot 15,6 TWh i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 9,7 %.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Februar fortsetter som januar med mildt, vått og vindfullt vær. Det kan vi se igjen i strømprisene. I forrige rapport, primo januar, var februar priset til 30 øre. Dagens prognose tilsier at februar vil bli levert rundt 14 øre/kWh! Om det slåt til, vil det være laveste månedspris for februar på 20 år.

Denne ukes værprognose tilsier at værtrenden vi har nå, vil holde seg de neste 4 uker. Det gir et klart prispress, og vi ser at markedet har senket sine prisforventninger betydelig. De nærmeste måneder og kvartal er tilnærmet flatt priset rundt 14-15 øre/kWh.

Det er været som styrer alt, og spesielt vannkraftprodusentene har en utfordring med å få ned lagerbeholdningen før neste vinter… Det ser vi igjen i årskontrakten for 2021. Den er priset ca 7 øre lavere nå enn for en måned siden (ca 28 øre/kWh).

Prisen på kull, gass, olje og CO2-kvoter er med dagens værsituasjon nærmest uinteressant.

Slik det ser ut nå vil gjennomsnittsprisen for hele 2020 kunne bli en halvering av prisen i 2019. For en enebolig utgjør dette rundt kr 4.000 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret. Så får tiden vise om dette blir fasiten.

Aktuell aktører:

Strøm- eller kraftleverandør: Den som selger strøm til oss som forbrukere. Det aller meste av strømforbruket bli kjøpt inn fra kraftbørsen Nord Pool til såkalt «spotpris».

Kraftprodusent: De produserer kraft (vann-, vind-, sol, kjerne-, kullkraft osv.) I Norden omsetter de aller fleste kraften på kraftbørsen. Prisen på strømmen blir satt etter tilbud (produksjon) og etterspørsel (salg) på timesbasis, dag for dag.

Nettleverandør (netteier): De eier og drifter strømnettet. De skal sørge for at du har strøm i kontakten når du trenger det, og gjør det helt uavhengig av leverandører og produsenter. Nettleien for det enkelte nettselskap blir fastlagt av NVE.