Markedskommentar desember 2021

15. desember 2021
Markedskommentar des 2021

De lave prisene vi opplevde i Midt-Norge i andre halvdel av oktober fortsatte gjennom det meste av november med priser rundt 15 øre/kWh. Mot slutten av måneden ble imidlertid situasjonen snudd på hodet. På tre dager steg prisen til over 1 kr/kWh i snitt over døgnet. Ytterligere tre dager senere var prisen over 2 kr/kWh. De høye prisene mot slutten av måneden løftet gjennomsnittet for november til 41,7 øre/kWh. Dette var langt over våre prognoser. Nord- og Midt-Norge hadde så og si like priser gjennom hele måneden. I Sør-Norge var prisene høye gjennom hele måneden, men skjøt ytterligere i været mot slutten av måneden. De tre prisområdene i Sør-Norge hadde alle en månedspris på 106 øre/kWh.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Stadige påfyll av nedbør og vind gjennom november ga stor konkurranse blant kraftprodusentene i de nordlige prisområdene i Norge og Sverige. Overføringskapasiteten sørover er begrenset og dermed holdt prisene seg lave. I Sør-Norge er magasinfyllingen lavere enn normalt og eksportkapasiteten til Europa økt betraktelig de siste åra. I Europa er det stor mangel på gass som har fått gassprisen til å mangedoble seg det siste året. Det gjør at så lenge man er avhengig av gasskraft for å dekke forbruket blir prisen svært høy da det er den dyreste produksjonen man til enhver tid er avhengig av som setter prisen. Dette høye prisnivået har naturlig nok gjort det lukrativt for kraftprodusentene i Norge å eksportere strøm til Europa og prisene i Sør-Norge har av den grunn vært høye i hele høst.

Mot slutten av november kom vinterens første kuldeperiode. Med økt forbruk, avtagende tilsig og lite vind var det naturlig at prisene i Midt-Norge skulle stige sammen med de andre nordlige prisområdene i Norge og Sverige, men økningen ble langt større enn de fleste hadde sett for seg. Økningen ble forsterket av at elvekraftproduksjonen i nord-Sverige måtte reduseres i forbindelse med islegging i de store elvene. Med et var det ikke lenger et stort kraftoverskudd i nord og de høye prisene i sør smittet nordover. Samtidig økte prisene i Sør-Norge i takt med stigende priser i Europa og økt forbruk.

Hva kan vi forvente oss fremover?

Kuldeperioden har ført til en rask reduksjon av vannmagasinnivåene. Summen av magasin, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse og beregnes som et avvik fra normalen. Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved utgangen av november -9 TWh. Prognosene vi ser nå indikerer at balansen reduseres til rundt -20 TWh ved nyttår. Det aller meste av dette underskuddet ligger i Sør-Norge. Dette er ei dramatisk utvikling som ikke kan fortsette. Uten store tilsig vil kraftprodusentene i Sør-Norge snart bli tvunget til å redusere produksjonen. I perioder vil det bli nødvendig å importere på i alle fall noen av overføringene mot Danmark, Nederland og Tyskland. Det vil føre til at prisen løfter seg ytterligere. Selv om prisene i Norge er svært høye, er det fortsatt langt opp til prisene vi ser sørover i Europa.

I Midt-Norge er vi mer prisgitt været enn områdene sør for oss. Vi kom ikke langt inn i desember før prisen kom ned på normale nivåer igjen. Fyllingsgraden i vannmagasinene er god. Med prognoser som lover mildt, vått og vindfullt vær fram mot jul vil prisen presses ned. Derfra spriker værprognosene stort og det gjør det veldig vanskelig å spå prisen videre fremover. Får vi en mild vinter med mye vær og vind kan vi få behagelige strømpriser, men blir det kaldt og lite vind vil vi også i de nordlige prisområdene kunne få oppleve priser vi aldri har sett før. Det er med andre ord et svært stort utfallsrom og vi går en spennende vinter i møte.

Vi gjetter på at desemberprisen ender rundt 56 øre/kWh i Midt-Norge, mens en i Sør-Norge må regne med å måtte bla opp det tredobbelte. Gjennomsnittprisen for hele 2021 forventes å bli rundt 41 øre/kWh i Midt-Norge. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt 6200 kr i økte strømkostnader sammenlignet med det rekordbillige fjoråret.