Markedskommentar desember 2020

16. desember 2020
shutterstock_63440299

Spotprisen for Midt-Norge ble 5,6 øre/kWh i november. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 6,8 øre/kWh. Dette er langt under de prognosene vi hadde for november på 15-16 øre/kWh. Innad i Norge var det bare marginale prisforskjeller, men det er fortsatt store prisforskjeller mellom Norge og resten av Norden. Prisene i Sør-Sverige, Danmark og Finland var mellom 25 og 38 øre. For Norge og den fellesnordiske systemprisen er dette den klart laveste november-prisen som noen gang er registrert. Den gamle “november-rekorden” er fra 1999, da prisen var 12,6 øre.

Hvorfor ble strømprisen i desember som den ble?

Innledningen av november var preget av mye vind, store nedbørsmengder og høy temperatur. Den omfattende vindkraftutbyggingen de siste åra gir nå store utslag på strømprisen i perioder med mye vind. Stort tilsig til allerede breddfulle vannmagasin la et kraftig kjørepress på vannkraftprodusentene. Samtidig var forbruket lavt på grunn av den høye temperaturen. Kombinasjonen av dette sendte strømprisen til bunns. På det mest ekstreme var den fellesnordiske systemprisen negativ. Det har aldri skjedd tidligere.

Vi forventet at det etter hvert ville bli en overgang mot vintervær og med det et markant prisløft. Værgudene ville det imidlertid annerledes. November fortsatte i samme spor med varme, vind og påfyll til vannmagasinene i rikt monn helt til den siste uka i måneden. Dermed var det først helt på tampen av måneden at døgnprisen i Norge steg over 10 øre/kWh.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen».  Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige var ved inngangen til november på +14,4 TWh. Ved utgangen var den på +20,8 TWh. Dette overskuddet kommer til legge press på strømprisene i lang tid fremover. Ved månedslutt ligger magasinfyllingen i Norge rundt 95 %. Det er rekordhøyt for årstiden.

Prisene på olje, kull og CO2-kvoter steg en god del i november, men med dagens hydrologiske situasjon er prising i det norske kraftmarkedet, enn så lenge, styrt av vær og vind.

I fjor hadde Norge på denne tiden eksportert 1,2 TWh. I år har vi eksportert 17,7 TWh. På tross av dette, har vi altså strømpriser som er historisk lave.

Hva kan vi forvente oss fremover?

I inngangen til desember har vi fått et prisløft. Snittprisen per 4.12 er 19 øre/kWh som en fellesnordisk pris og 12 øre i Midt-Norge. Vi forventer videre prisstigning for Midt-Norge, slik at snittet for hele måneden blir i området 16-18 øre/kWh, med den fellesnordiske prisen rett over 20 øre/kWh. Det er basert på dagens værprognoser som tilsier mindre nedbør og vind enn normalt og temperatur 1-2 grader over normalen.  

På kraftbørsen Nasdaq handles januar rundt 26 øre/kWh, og år 2021 handles til 20 øre/kWh når dette skrives.

Gjennomsnittsprisen for hele 2020 ligger an til å bli rundt 10 øre/kWh mot 38 øre i fjor. For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt kr 7000 i lavere strømkostnad i år sammenlignet med fjoråret. Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne lignende pris.