Markedskommentar august 2020

17. august 2020
Markedskommentar august 2020

Spotprisen (systemprisen) for juli ble 2,5 øre/kWh for hele Nord Pool-spotområde. I Midt-Norge ble prisen 2,7 øre/kWh. Aller lavest pris var det i Sør-Norge med 1,5 øre/kWh. Prognosen vi hadde for juli var mellom 3 og 4 øre/kWh.

Stabile priser

Prisene har vært stabilt svært lave hele måneden og med kun marginale variasjoner fra time til time. Månedsprisen i juni var rekordlav, men rekorden ble slått igjen i juli.
I våre naboland har prisnivået vært et helt annet. Sverige har opplevd svært store prisforskjeller mellom nord og sør. Sør-Sverige, Danmark og Finland hadde priser mellom 22 og 28 øre!
I juli ble det også satt en annen historisk prisrekord. Norge fikk for første gang oppleve negativ strømpris. Mellom klokka 4 og 5 den 6.juli var prisen i Sør-Norge -0,1 øre/kWh.
I land med stor andel vindkraft, som Danmark og Tyskland forekommer negative strømpriser fra tid til annen, men for Norge var dette første gang.

Hvorfor ble strømprisen juli som den ble?

Vi gikk inn i juli med et ekstremt hydrologisk overskudd. Mange vannmagasin rundt om i landet har vært fylt til randen eller er i ferd med å bli det slik at de fleste vannkraftprodusenter har blitt tvunget til å produsere mye strøm både for å begrense vanntap og mulige flomsituasjoner. Flere har sågar sett seg nødt til å slippe vann forbi turbinene. I tillegg var overføringskapasiteten til våre naboland, av ulike årsaker, svært begrenset. Dette har ført til store mengder «innelåst» kraft i Norge. En våt juli for hele landet med fortsatt mye snø i fjellet har ytterligere forsterket og forlenget det sterke presset på prisene.

Eksportkapasiteten ble noe høyere utover måneden. De siste to ukene av juli har krafteksporten ut av Norge vært rekordhøy med rundt 700 GWh per uke. Dette tilsvarer omtrent 25% av den totale produksjonen. På grunn av det hydrologiske overskuddet fortsatt er svært høyt, har imidlertid den høye eksporten påvirket prisene i Norge minimalt. I fjor hadde Norge på denne tiden importert 1,2 TWh.
I år har vi eksportert 8,7 TWh.

Forventninger framover

Spotprisen forventes å bli sterkt preget av det hydrologiske overskuddet i lang tid framover. Selv om den hydrologiske balansen er på vei nedover, er vi fortsatt langt unna en normalsituasjon.
Inntil de store vannkraftprodusentene rundt om i landet begynner å få kontroll på vannet, er det svært vanskelig å se for seg at det blir noen stor prisøkning. Det vil ta tid å få kontroll, selv med tørt vær framover.
Vi forventer en spotpris i august på rundt 4 øre/kWh. Til sammenligning endte augustprisen i 2019 på 36 øre/kWh. På kraftbørsen Nasdaq handles september for rundt 10 øre/kWh, oktober til 14 øre når dette skrives. Siste kvartal 2020 handles til 20 øre. Analysene vi har tilgang til sier at den hydrologiske balansen vil holde seg sterk resten av 2020 og langt inn i 2021.
I tillegg har vi usikkerhet knyttet til koronaviruset som påvirker markeder og økonomier. Dette vil påvirke oss i lang tid, og vi ser det igjen i strømprisen for de kommende år, hvor kontraktene for 2021 og 2022 i dag er omsatt 22 og 25 øre/kWh.

Gjennomsnittsprisen så langt i 2020 ligger rett i underkant av 10 øre/kWh mot 39 øre i samme periode i fjor. For en gjennomsnittlig norsk enebolig med spotprisavtale er besparelsen på rundt 4000 kr så langt i år sammenlignet med fjoråret.