Markedskommentar april

13. april 2021
Markedskommentar april 2021

Den gjennomsnittlige strømprisen ble klart lavere i mars enn i de to foregående månedene. I Midt-Norge endte den på 25,4 øre/kWh. Det er 18,7 øre lavere enn i februar og 2 øre lavere enn våre prognoser. I mars i fjor var prisen 10 øre/kWh, mens den i 2019 var 40 øre/kWh. For hele Nord Pool spotområde ble prisen 34,8 øre/kWh. Midt- og Nord-Norge har mer eller mindre hatt lik pris gjennom hele mars, mens de 3 sørlige prisområdene i Norge har hatt langt høyere pris og endte på 42,1 øre/kWh.

Hvorfor ble strømprisen som den ble?

Været i mars var varmt og ustabilt. Det var både mer nedbør og mer vind enn normalt. I Norge fikk vi om lag 119% av normalnedbøren i mars. Det er spesielt i nord og helt i sør at vannmagasinene nå ligger over normalen for årstiden. Det er også i nord og midt det aller meste av vindkraften i Norge og Sverige er plassert. Stor konkurranse mellom vann- og vindkraft gir lavere priser. Denne forsterkes ved at det er begrenset overføringskapasitet fra nord til sør i så vel Norge som Sverige. Resultater er langt lavere prisnivå i de to nordligste prisområdene både i Norge og Sverige enn resten av Norden.

Summen av magasinfylling, snø og grunnvann omtales som en hydrologisk balanse, og vi opererer med et avvik ift. «normalen». Den hydrologiske balansen for Norge og Sverige har økt jevnt og trutt siden den var rundt 0 i starten av februar. En måned senere hadde den økt til +4,7 TWh, mens den i utgangen av mars var på +10 TWh. Fjorårets rekordlave strømpriser skyldtes et stort hydrologisk overskudd. Da var den hydrologiske balansen på rundt +20 TWh i lang tid. Enn så lenge har vannkraftprodusentene kontroll, men den hydrologiske balansen nærmer seg nå et kritisk nivå som raskt kan gi fallende strømpriser. Ved månedslutt ligger magasinfyllingen i Norge rundt 45 %. Det er høyere enn normalt for årstiden.

En kald vinter har økt forbruket i Norge så langt i år med 3,2 TWh sammenlignet med i fjor. Produksjonen har imidlertid økt mer slik at vi så langt i år har eksportert 2,9 TWh. I samme periode i fjor eksporterte vi 1 TWh.

Hva kan vi forvente oss fremover?

De store prisforskjellene mellom nord og sør ser ut til å fortsette i april. Det er en helt ny situasjon med så store prisforskjeller. Vi har tidligere kommentert at vi forventer at Midt-Norge vil bli et lavprisområde i årene fremover, men så store differanser som vi har nå, hadde vi ikke sett for oss. Vi forventer at differansen vil avta utover våren og sommeren, men for april vil den fortsatt være stor. 

April ble innledet med urolig vær. Påskeferien gir lavt forbruk og sammen med mye vind i påskehelga kollapset strømprisen 1.og 2. påskedag. Etter påske har prisene kommet opp på mer normale nivåer igjen. Per 8.4 er snittprisen så langt i april 24,5 øre/kWh i Midt-Norge, 47,8 øre/kWh på Østlandet og 37,7 øre/kWh for den fellesnordiske systemprisen. Det er fortsatt mye vind i værprognosene og det vil i stor grad være vinden som styrer prisendringene fra dag til dag. Temperaturen ser ut til å holde seg under normalen fremover. Det forsinker snøsmeltingen og gir vannkraftprodusentene en gyllen mulighet til å senke nivåene i magasinene før smeltevannet kommer.

Vi forventer at områdeprisen i Midt-Norge i april blir rundt 22 øre/kWh og den fellesnordiske strømprisen 32 øre/kWh. De sørlige prisområdene i Norge forventes å ende rundt 37 øre/kWh. Prisene på kull og CO2-kvoter har gått opp i mars. Det gir økte marginalkostnader på kull- og gasskraft. På kontinentet gir det økte priser som igjen påvirker oss. Kontraktene på kraftbørsen Nasdaq har svingt både opp og ned i mars, men er totalt sett opp.
I skrivende stund handles mai og juni til henholdsvis 28 og 27 øre/kWh. Gjennomsnittprisen for hele 2021 forventes å bli rundt 29 øre/kWh i Midt-Norge.
For en husstand med spotprisavtale utgjør dette rundt 4000 kr i økte strømkostnader sammenlignet med fjoråret.