Månedsfaktura for Bredbånd og TV – oktober

21. september 2020
Månedsfaktura - oktober

Overgang til nytt fakturasystem

På grunn av overgang til nytt fakturasystem går vi over til etterskuddsfakturering på våre bredbånds- og TV-kunder. Det betyr at du som mottok månedsfaktura fra oss i august ikke vil motta faktura før midten av oktober, da du allerede har betalt for september på forrige faktura.

Nye kunder vil motta sin første faktura fra oss før midten av oktober.