Månedens spons: Surnadal Taekwon-Do klubb

20. oktober 2016
Taekwon-Do spark
Svorka er stolt sponsor av Surnadal Taekwon-Do.

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa. For oss er det viktig å ta et aktivt samfunnsansvar, og gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vi er stolte sponsorer, og vil derfor presentere et lag eller en forening som mottar støtte fra oss hver måned. I oktober ønsker vi å ta en nærmere titt på Surnadal Taekwon-Do klubb, en svært aktiv klubb som appellerer til både barn, unge og voksne.

Hva er Taekwon-Do?

Taekwon-Do er en koreansk selvforsvarskunst hvor målet er å oppnå god fysisk og mental balanse. Oversatt betyr Tae ”fot, sparke, knuse med foten”. Kwon betyr ”hånd, slag, knuse med hånden”. Do betyr ”kunst, metode, vei”.

Taekwon-Do sine røtter er over 1000 år gamle og bygger i hovedsak på de gamle koreanske kampkunstene Tae Kyon og Soo Bak. Taekwon-Do fikk sitt navn den 11. april 1955 etter forslag fra Gen. Choi Hong Hi (1918 -2002) som regnes som grunnleggeren av Taekwon-Do. Gen. Choi Hong Hi videreutviklet både teknikk og teori, dette er dokumentert i hans 15-binds Taekwon-Do-leksikon. International Taekwon-Do Federation (ITF) ble grunnlagt 22. mars 1966 og Gen. Choi Hong Hi var president frem til sin død i 2002.

Surnadal Taekwon-Do

Surnadal Taekwon-Do

Surnadal Taekwon-Do klubb ble stiftet 25.09.1989. Kjell Gunnar Polden, Harry Ansnes, Svein Mogstad og Harry Bredesen stod bak initiativet, og det hele startet i det små med en nybegynnerklasse med rundt 20 ungdommer og voksne. Klubben har hele tiden vært aktiv på opplæringssiden, og har selv arrangert mange samlinger. Medlemstallet har økt jevnt og trutt, og ligger nå på ca. 190 medlemmer. I klubbsammenheng har utøvere hevdet seg godt i både nasjonale og internasjonale konkurranser.

Taekwon-Do på Nordmøre Folkehøgskule

Fra 1992 ble Taekwon-Do valgfag ved Nordmøre Folkehøgskule, og fra 1996 ble det linjefag. Dette er et populært fag som har brakt mange talentfulle elever til Surnadal. Flere av disse har hatt sentrale treneroppgaver i klubben. Folkehøgskolen og Surnadal Taekwon-Do klubb har hatt et nært og tett samarbeid i mange år. Taekwon-Do klubben startet opp med sommerleirer i 1991, noe som har vært en formidabel suksess. Folkehøgskolen har nå tatt over arrangementet som nå går over to uker.

Taekwon-Do for barn

Surnadal Taekwon-Do har et aktivt miljø for barn og unge. Ved trening av Taekwon-Do bygges selvtilliten og man utvikler et mer positivt selvbilde. Dette påvirker barnas utstråling. De barna som virker usikre og forsiktige ”retter seg opp” og blir tryggere på seg selv. De barna som er ville og utagerende vil etter hvert dempe seg og få en mildere og roligere fremferd. Barna lærer å ta ansvar for egne handlinger og tørre å ta egne valg. Bedre på skolen, økt konsentrasjonsevne, økt selvtillit, kontroll over egen aggresjon og bedre motorikk er bare noen av eksemplene på de resultatene som treningen gir.

For mer informasjon om Taekwon-Do for barn, klikk her.

Er du på jakt etter en idrett hvor du får oppleve mestringsfølelse og spenning i trygge omgivelser oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Surnadal Taekwon-Do klubb.

Følg gjerne Surnadal Taekwon-do på Facebook.

Kilde: Surnadal Taekwon-Do