Måleravlesning – Husk å levere målerstand innen 01. mai

27. april 2018
Måleravlesning
Husk måleravlesning - og få en mest mulig korrekt faktura.

01. mai er det igjen på tide å lese av strømmen!

Svorka trenger din målerstand for at din strømregning skal bli så korrekt som mulig. Jevnlig måleravlesning gjør at du får et mer bevisst forhold til eget forbruk, og du får en mer korrekt faktura. Du kan lese av måleren så ofte du ønsker. Ved manglende avlesning vil vi beregne en målerstand basert på tidligere forbruk.

Frem til du har fått installert ny automatisk strømmåler må du fortsette å lese av strømmen.

Alle våre nettkunder skal normalt lese av strømmåleren 6 ganger pr. år og har følgende avlesningsdatoer: 01. januar, 01. mars, 01. mai, 01. juli, 01. september, 01. november. Kunder som har inngått avtale om månedsregning skal lese av strømmåleren den første hver måned.

Det finnes flere ulike måter å lese av strømmen på:

Måleravlesning via Min Side

Logg inn på Min Side og lever måleravlesning raskt og enkelt. Her får du også tilgang til annen nyttig informasjon, som forbrukshistorikk og fakturaoversikt, og du kan melde flytting, se hvilke produkter du har og be om betalingsutsettelse. Det er også mulig å inngå avtale om e-faktura, e-postfaktura og avtalegiro.

Måleravlesning via SMS

Ta med mobiltelefonen til sikringsskapet, les av målerstand og send oss en SMS. Jobben er gjort. Enklere kan det ikke bli.

Du kan lese av måleren så ofte du vil, men vi sender påminnelse på SMS foran hver avlesingsperiode i tilfelle du glemmer oss. Å sende inn måleravlesning koster kun det du til vanlig betaler for å sende SMS, og påminnelsen om måleravlesning er gratis.

For mer informasjon om måleravlesning via SMS, klikk her.

Måleravlesning via telefon

Strømtelefonen kan du benytte gratis og den er tilgjengelig 24 timer i døgnet. En telefonstemme ønsker deg velkommen og forteller deg hva du skal gjøre.

Slik går du fram
  • Les av måleren og noter målerstand på måleravlesningskortet.
  • Ring gratis på grønt nummer 800 61 022 og du blir ønsket velkommen.
  • Du blir bedt om å taste inn ditt målernummer etterfulgt av #-tast. Tast inn din målerstand etterfulgt av #-tast. 
  • Din målerstand blir nå opplest. Dersom alt er riktig, tast 1 og #-tast.

Når du leverer din målerstand via telefon skal du ikke sende inn måleravlesningskort.

Dersom du ikke ønsker å benytte Min Side, SMS eller telefon fyller du ut måleravlesningskort som du har mottatt fra oss. Send måleravlesningskortet til Svorka pr. post (husk porto).

Smarte strømmålere

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019, og slipper da å lese av strømmen. I Svorka starter installasjonen av smarte strømmålere (AMS) i februar 2018. Frem til du har fått installert en slik smart strømmåler skal strømmen leses av på vanlig måte via Min Side, SMS eller telefon.

Annen netteier

Har du annen netteier enn Svorka leverer du målerstand til ditt nettselskap i tråd med informasjon du mottar fra dem.