Lynnedslag kan koste deg tusener – trekk ut alle kabler før du drar på ferie

24. juni 2020
Lynnedslag
Lynnedslag kan koste deg dyrt - husk å trekke ut støpselet før du drar på ferie.

De fleste husker å trekke ut strømkontakten til TV-en når de drar på ferie, men mange glemmer annet viktig elektronisk utstyr. Men juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og en slik forglemmelse kan koste deg dyrt. Husk at elektronisk utstyr er følsomt, og lynnedslag gjør hvert år skade for millioner på telefoner, PC-er, modemer, bredbåndsutstyr og annet teleteknisk utstyr. Og du: Vår strømforsikring Svorka TRIPPEL dekker din egenandel dersom uhellet først er ute.

6 tips – gjør hjemmet klart for lyn- og tordenvær

  1. Trekk først ut kontaktene til TV, PC, modem og annet teleutstyr. Vurder også å trekke ut tilkoblinger til kabelanlegg, støpsel til evt. fasttelefon og nettverks- og antenneledninger.
  2. Bredbånd på fiber: Trekk ut strømmen til modemet.
  3. Bredbånd på Kabel-TV: Trekk ut koaks-kabelen mellom TV/multimediekontakten i veggen og kabel-TV-modemet. Trekk også ut strømmen til modemet.
  4. Det kan være smart å ta et bilde med mobiltelefonen av hvordan ting var koblet. Slik unngår man å koble feil når uværet er over eller man er tilbake fra ferie.
  5. Hvis du skal på ferie, kan det være lurt å alliere seg med naboene, slik at de kan sjekke det elektriske utstyret for deg hvis noe skulle skje.
  6. Montér overspenningsvern. FG-godkjente overspenningsvern er å få kjøpt i mange butikker som selger data- og elektrisk utstyr. 

Les om vår strømforsikring som dekker egenandel på inntil kr 4.000,- ved lynnedslag:

Svorka TRIPPEL

Unngå skader ved lynnedslag – trekk ut alle kabler

Med en varm sommer følger det mye lyn- og tordenvær, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge. En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan imidlertid unngås med et enkelt grep. Når tordenværet kommer, er det å koble fra alt elektronisk utstyr, enten du er i huset, hytta eller campingvognen. Vi oppfordrer alle kunder til å ta ut alle kabler når de forlater hus og hytte for en periode. Slik unngår du at elektronisk utstyr skades dersom det skulle oppstå lyn og torden når du ikke er tilstede. Husk at lynnedslag også kan ramme sentralt utstyr, som i neste omgang kan gi ødelagt utstyr i det enkelte hjem.

Mange slurver – og må betale dyrt

Å glemme å trekke ut kontakten kan bli svært dyrt dersom lynet slår ned mens du er bortreist. En undersøkelse Norstat gjennomførte for Telenor viste at bare hver tredje nordmann kobler ut det elektroniske utstyret når det blir tordenvær. Videre svarte 10 prosent av de spurte at de aldri kobler ut noe av det elektroniske utstyret hjemme. 

Det er spesielt finelektronikken som modem, datamaskin, kabelboks, stereoanlegg og TV som kan ta til dels stor skade av et lynnedslag. Egenandelen på slike skader er hos de fleste forsikringsselskap på rundt 4000 kroner, mens gjennomsnittsskaden til sammen koster 15.000 kroner. Du bør også trekke ut telefon-, TV- og bredbåndskabel dersom du skal bort, eller dersom det begynner å tordne.

Boligalarmen slås ut

Husk at boligalarmen kan være tilkoblet fasttelefonen, så om det er tilfellet, bør du la den stå i. Et lynnedslag kan komme til å slå ut boligalarmen din mens du er borte, og alarmselskapet vil ikke få beskjed dersom det er innbrudd eller brann hjemme hos deg. Løsningen kan være å forhøre seg med sikkerhetsselskapet om de tilbyr alarmtjenesten gjennom mobilnettet.

Overspenningsvern mot lynnedslag

Det enkleste vernet er å trekke ut alle kontakter, men lyn- og tordenvær kan komme brått, og det er derfor ikke alltid at man kan sikre seg på denne måten. Overspenningsvern kan derfor være en nyttig investering dersom du ønsker å beskytte elektronisk utstyr. Dette fører til at overspenningen ledes ned i jorden, og ikke ut i ledningsnettet ditt. Dette kan gjerne kombineres med et finvern mot overspenning som monteres i nett- og strømuttak. Et finvern vil ta siste rest av spenningen ved lynnedslag. Husk å velge FG-godkjent vern da disse er tilpasset norske forhold.

For sikringsboksen

Selve overspenningsvernet må installeres av elektriker og settes i sikringsboksen, eller på det tidligste punktet ledninger og kabler kommer inn i huset. Dette koster noen tusen å installere, men ikke mye mer enn egenandelen ved et lynnedslag. Denne typen vern kan ta unna for høye strømstyrker, men om lynet skulle slå ned med full kraft, er det ikke sikkert det fungerer tilstrekkelig. Når det er sagt, så er det lite som kan beskytte mot et lynnedslag på flere titusen ampere.

Til stikkontaktene

Finvernet er den andre typen beskyttelse, og krever langt mindre for å installere. Dette er et vern som settes i strømkontaktene hvor du har finelektronikk. Finvernet kan ta unna en del av strømstyrken som suser gjennom ledningene i huset ved et lynnedslag. Denne typen vern installerer du enkelt selv, og prisene for 4 slike plugger ligger fra 200 kroner og oppover. Det beste er å ha en kombinasjon av disse to. Et grovvern som tar seg av det første støtet, og et finvern som tar seg av restene som måtte ligge igjen i ledningene. Om du ikke har eller vil ta deg råd til et grovvern, så fungerer også finvernet til en viss grad dersom lynet skulle slå ned.